Wielkanoc i Pascha 14.04.2017

Kochająca Boska Duszo,

Niech spoczną na was najlepsze błogosławieństwa Boga i mistrzów. Korzystam z tej okazji, aby się za was pomodlić. Przesyłam moje najlepsze życzenia z okazji świąt Paschy i Wielkanocnych. Pierwsze jest świętem żydowskim, drugie, chrześcijańskim.

Pascha jest głównym wiosennym świętem żydowskim, upamiętniającym wyzwolenie Izraelitów z Egipskiej niewoli. Wielkanoc jest świętem kościoła chrześcijańskiego, które wspomina zmartwychwstanie Chrystusa.

Z powodów historycznych, Żydzi byli niewolnikami. Z duchowego punktu widzenia, wszyscy cierpimy z powodu niewolnictwa i służalczości – nie tak zwanego politycznego lub finansowego niewolnictwa, lecz niewoli zmysłów i umysłu. Mojżesz wyswobodził swoich ludzi, a także my możemy doświadczyć tego rodzaju wolności gdy podążamy śladami wielkich mistrzów. Nauczyli nas jak wieść zdyscyplinowane życie prowadzące do zadowolenia i kontemplacji.

Zmartwychwstanie Chrystusa uczy nas transformacji naszego życia opartego na świadomości ciała w życie oparte na świadomości boskiej i szczerej modlitwie. Jezus był źle traktowany, niezrozumiany i musiał przechodzić przez próby i uciski. W końcu został ukrzyżowany. Na krzyżu modlił się, „Ojcze, Ojcze, przebacz im, ponieważ nie wiedzą co czynią”. Jego serce było przepełnione miłością, dobrocią i współczuciem. Jego miłość była powszechna. Jego życie jest przykładem realizacji i pełni.

Każdego roku celebrujemy te święta, lecz ile się z nich uczymy. Jak bardzo praktykujemy lekcje duchowe z nich płynące w codziennym życiu? Jak często kultywujemy ich wartości i cnoty wewnątrz nas samych? Czas ucieka; co się prawdziwie zmieniło wewnątrz nas?

Podczas gdy piszę te kilka linii do was, moje serce staje się ciężkie od miłości do mistrzów, jak również do naszej głupoty. Jak dużo miłości i poświęcenia ukazali oni ludzkości, podczas gdy my prowadzimy puste życie. Martwi mnie, że nasza ignorancja, arogancja i ponad wszystko głupota powstrzymuje zmianę wewnątrz nas; wciąż nie udaje nam się zmienić naszych myśli, słów i czynów, abyśmy mogli stać się dobrymi narzędziami w tym pięknym stworzeniu.

Powinniśmy być kochający i opiekuńczy. Powinniśmy być mili i współczujący. Powinniśmy służyć i poświęcać się. Nasze życie powinno być dla innych, nie dla naszych egoistycznych interesów. Nasze życie powinno być przykładem transformacji. Powinniśmy być godnymi dziećmi Boskości. Zamiast dostrzegać słabości u innych powinniśmy wnosić do tego świata dobroć. Powinniśmy nauczyć się przebaczać innym i służyć im z czułością w sercu. Nasze umysły powinny być gotowe służyć w każdym momencie.

Z tej szczególnej okazji świąt Paschy i Wielkanocnych, modlę się do Pana, aby dał nam wolę i siłę do prawdziwej zmiany naszego życia, abyśmy byli godnymi dziećmi Boskości.

Modlę się za wasz wszechstronny rozwój, pokój i pomyślność. Niech wszędzie będzie przepływ pokoju, miłości i radości.

Z Miłością,
Prajnanananda