Dzień Matki 26.05.2017

Kochająca i Boska Duszo,

Co roku świętujemy ten szczególny dzień jako Dzień Matki. Ale czy to wystarczy? Pamiętam, kiedy mój ukochany Gurudev opisał swoją miłość do rodziców. Każdego ranka, kiedy wstawał z łóżka, przypominając sobie  matkę i ojca, wyrażał swoją miłość i wdzięczność wobec nich. Był mnichem, ale przechowywał zdjęcia swoich rodziców w sypialni, aby mógł ofiarować im swoją miłość i wdzięczność. To było dość rzadkie dla wyrzeczonego. Trzymał matkę w aszramie po śmierci ojca i służył jej w każdy możliwy sposób. Co więcej, każda kobieta ukochanemu Gurudevowi reprezentowała boskie macierzyństwo.

Czym jest macierzyństwo? Dla mnie matka jest uosobieniem miłości, życzliwości, współczucia i służby. Jej życie jest nasyceniem boskich cech. Kiedy myślę o tym specjalnym dniu, obraz mojej matki przebłyska przez mój umysł, obraz, który był wyryty w pamięci mojego dzieciństwa. Jej słodycz, miłość i życzliwość były dla mnie niezrównane. Od tych wczesnych dni aż do ostatnich dni, przez cały czas widziałem te boskie cechy ciągle manifestowane w jej myślach, słowach i działaniach.

Trzymała wszystkich – bliskich i drogich.  Nigdy w niej nie doszło do jakiejkolwiek dyskryminacji lub różnicowania. Od dzieciństwa widziałem ją jako matkę wszystkich, a jej umysł i serce zawsze szukały możliwości służenia w zależności od jej zdolności. Ona zawsze zaoszczędziła pieniądze w torebce, aby użyć je dla innych.

Kiedy teraz piszę, w mojej pamięci błysnęło zdjęcie jej czystości, spokoju, prostoty i słodyczy. W sobie znajdę liczne błędy i wady, ale nie w niej. Dla mnie jest idealnym wizerunkiem kochającej matki. Po fizycznym odejściu czuję jej obecność i miłość w moim codziennym życiu. Kiedy piszę o macierzyństwie, piszę o wszystkich matkach, powinniśmy nauczyć się kochać i służyć im bezwarunkowo. Kiedy żyją, powinniśmy spędzać z nimi dużo czasu i dać im największą staranność. Kiedy mówię o matce, również obejmuje to ojca.

Nie możemy myśleć o stworzeniu i istnieniu bez matki. Nasze życie staje się piękniejsze ze względu na miłość i łaskę matki. Matki, lub w innymi słowy rodzice, są naszymi naturalnymi sympatykami w życiu.

Z okazji Dnia Matki modlę się do wszystkich matek aby ich łaski i błogosławieństwa spływały na każdego z nas, abyśmy byli godnymi dziećmi i nauczyli się służyć wszystkim z miłością i współczuciem.

Z Miłością,
Prajnanananda