Organizacja Międzynarodowa Kriya Yoga

Nasz cel: duchowy rozwój oraz służenie ludzkości

Naszym celem jest tworzenie duchowego środowiska pełnego miłości, współczucia, współpracy oraz służby, które ma służyć osobom szczerze poszukującym duchowości jak i w szerszym kontekście całemu stworzeniu. Jesteśmy zaangażowani w służenie ludzkości poprzez działalność na polu duchowym, poprzez pomoc charytatywną,
zdrowotną i edukacyjną. Promujemy zintegrowany rozwój – duchowy, fizyczny, psychologiczny, emocjonalny i intelektualny – poprzez jogę, medytację, modlitwę, naukę i służbę.

Nasz zasięg: organizacja bez granic

Międzynarodowe Stowarzyszenia Kriya Yoga składają się z trzech macierzystych Ośrodków: Kriya Yoga w Stanach Zjednoczonych, Europie, Indiach oraz ich filii i grup w Ameryce Północnej i Południowej, Europie, Indiach, Australii i Nowej Zelandii. W poszczególnych krajach wszystkie trzy Ośrodki Macierzyste posiadają status organizacji charytatywnych nieprzynoszących dochodu (organizacje non-profit). Paramahamsa Hariharananda ufundował  je dla celów duchowych, edukacyjnych i charytatywnych.

Centrum naszego zainteresowania: wspieranie osób poszukujących duchowości

Rozpowszechniamy nauki Kriya Yoga w takiej postaci, w jakiej przekazywali je mistrzowie. Tworzą oni nieprzerwaną linię mistrzów Kriya Yoga, którą rozpoczyna Mahavatar Babaji Maharaj kończy Paramahamsa Hariharananda oraz jego duchowy następca Paramahamsa Prajnanananda. Naszym celem jest pomoc w duchowych poszukiwaniach poprzez nauczanie techniki Kriya Yoga i wspieranie duchowego rozwoju. Programy Kriya Yoga oferujące inicjacje oraz odosobnienia są dostępne na całym świecie, główna część nauk ukazuje się również drukiem, jak i poprzez inne media. Tworzymy środowisko, które wspomaga duchowy rozwój, medytację i zastosowanie Kriya Yoga w codziennym życiu. Ci, którzy z zapałem poszukują mogą nauczyć się uduchowionych nauk Kriya Yoga, na ścieżce samo urzeczywistnienia i świadomości Boga, bez względu na rasę, narodowość, płeć czy wyznawaną religię..

Nasza metoda: Kriya Yoga

Kriya Yoga jest techniką medytacji, która pomaga poszukującym duchowości osiągnąć samo urzeczywistnienie, które oznacza bycie w ciągłej komunii z Bogiem. Dzięki tej technice uczeń może postrzegać wewnętrzną obecność Boga jak również odczuwać tę obecność w całym stworzeniu. Stan ten wymaga regularnej i szczerej medytacji Kriya Yoga
oraz życia życiem miłości i posługi.

Logo: „Jest to ścieżka prowadzona przez urzeczywistnionych.”

Misja: Medytuj i bądź urzeczywistniony