Kriya Yoga Nauka

Szczery poszukiwacz duchowy, który podąża ścieżką Kriya Yoga z miłością, oddaniem i chęcią wzrostu duchowego może osiągnąć urzeczywistnienie – nawet wciągu jednego życia. Ta potężna joga jest manifestacją wielu ścieżek jogi odpisanych w Bhagavad Gicie, ale głównie wywodzi się z:

  • Karma Jogi – nieprzywiązywania się do owoców swoich działań w świecie zewnętrznym i, co ważniejsze, wewnętrznym (aktywności umysłu)
  • Jnana Jogi – zdyscyplinowany intelekt zdobywa duchową wiedzę i ta mądrość tworzy wolność poprzez nieprzywiązanie do owoców swoich działań
  • Bhatki Jogi – bezwarunkowa miłość jest obudzona poprzez wdzięczność i radość wypływającą z bycia jednością z całym stworzeniem, która jest świadomością kosmiczną.

Kriya Yoga nie jest związana z żadną religią. Jest prostą techniką medytacyjną, nie sprawiającą trudności, nie wymagającą wyrzeczeń, odpowiednią, zarówno dla osób prowadzących życie rodzinne, jak i mnichów. Czerpiąc z zasad Karma Jogi, Kriya Yoga uczy, że wszystkie czynności, kri, są wykonywane przez duszę, ya. Ciągła uważność mocy duszy może zamienić wszystkie aktywności w uwielbienie. Świadomość, że dusza wdycha każdy oddech prowadzi do kontroli umysłu i wyzwolenia.

Technika Kriya Yoga podkreśla związek pomiędzy oddechem i umysłem. Oddech wpływa na umysł i odwrotnie. Ta wzajemna relacja ujawnia sekret kontroli umysłu: „Kontrola oddechu jest samokontrolą. Mistrzowskie opanowanie oddechu to mistrzostwo panowania nad sobą. Stan bez oddechu jest nieśmiertelnością”. Stan samadhi, bez oddechu, jest urzeczywistnieniem Absolutu.

Bezpośrednia transmisja od nauczyciela do ucznia
Kriya Yoga jest wspaniałą okazją do osiągnięcia wyższych stanów świadomości i zmiany życia poprzez rozwijanie ciała, umysłu, intelektu i świadomości duszy. To szybka i łatwa ścieżka. Techniki Kriya Yoga są przekazywane od mistrza do ucznia, mistrza do aspiranta, nauczyciela do ucznia.

Żadne pisemne dokumenty nie odnotowują, kiedy rozpoczęła się starożytna tradycja Kriya Yoga. Ta duchowa technika była praktykowana przez świętych, proroków i mędrców od niepamiętnych czasów. Riszi („widzący”) Upaniszad, Shri Krishna w Bhagavad Gicie, Maharshi Patanjali w swoich Joga Sutrach oraz wielu innych mistrzów jogi praktykowało i nauczało tej starożytnej metody przez wieki.
Kriya Yoga jest potężnym narzędziem przeznaczonym dla duchowych poszukiwaczy wywodzących się ze wszystkich religii. Adi Shankara w Viveka Chudamani opisał trzy rzeczy, które są bardzo rzadkie na tym świecie: mieć ludzkie narodziny, pragnienie wyzwolenia i mieć towarzystwo wielkiej duszy, urzeczywistnionego mistrza.

Początki techniki
W czasach współczesnych, w 1861, nieuchwytny i tajemniczy mistrz, Mahavatar Babaji, na nowo przywrócił światu tę starożytną technikę Kriya Yoga poprzez swojego zdolnego ucznia, Shri Shyamacharan Lahiriego, pobożną osobę, będącą w związku małżeńskim i prowadzącą życie rodzinne. Lahiri Mahasaya, jak go nazywano, miał wielu urzeczywistnionych uczniów. Czołowymi z nich byli Swami Shriyukteshwar Giri, który dobrze znał pisma zarówno wschodu, jak i zachodu, i który osiągnął najwyższy poziom urzeczywistnienia oraz Shrimat Bhupendranath Sanyal Mahasaya, jogin – prowadzący życie rodzinne – najbardziej pamiętany i znany z metaforycznej interpretacji Bhagavad
Gity w świetle Kriya Yoga.
Spośród wielu uczniów Swamiego Shriyukteshwara byli Paramahamsa Yogananda, autor Autobiografii Jogina oraz Swami Satyananda Giri, który był prezydentem Karar Ashram do roku 1971, (Ashram Karar został założony przez Swamiego Shriyukteshwara w 1903). Paramahamsa Hariharananda, który był prezydentem Karar Ashram od 1971 oraz założonej przez siebie międzynarodowej organizacji Kriya Yoga, był również bezpośrednim uczniem Swamiego Shriyukteshwara.
Zarówno Paramahamsa Yogananda jak i Paramahamsa Hariharananda byli urzeczywistnieni i przyczynili się do rozpowszechnienia, rozprzestrzeniania się nauk Kriya Yoga na całym świecie. Do czasu swojej śmierci, 3 grudnia 2002 roku, w wieku 95 lat (1907-2002), Paramahamsa Hariharananda nadzorował rozwój duchowy każdego studenta. Przez tysiące uczniów i studentów z całego świata, czule nazywany był „Baba”. Jego boska miłość i współczucie pozostają niedoścignione. Dziś, Paramahamsa Prajnanananda, urzeczywistniony uczeń i duchowy następca Paramahamsy Hariharanandy, podróżuje po świecie jako potężny mistrz duchowy, kochający nauczyciel, płodny autor i mówca. Pod jego miłującym przewodnictwem międzynarodowe organizacje Kriya Yoga, wspierane przez mnichów, nauczycieli oraz wielbicieli wciąż rozwijają się.

Jak rozpocząć
Na całym świecie, w ashramach i centrach Kriya Yoga, medytacje są otwarte dla wszystkich osób już inicjowanych przez autoryzowanych nauczycieli tej linii a programy wprowadzające oraz inicjacje są regularnie organizowane. Jesteśmy szczęśliwi z możliwości pomocy w Twojej praktyce Kriya Yoga. Po więcej informacji na temat Kriya Yoga zwróć się do aszramu lub do najbliższego centrum czy grupy medytacyjnej i skontaktuj się bezpośrednio ze wskazaną osobą.