Dzień Zwycięstwa 30.09.2017

Kochająca Boska Duszo,

Niechaj spłyną na was wszystkich najwspanialsze błogosławieństwa Boga i mistrzów. Korzystając z tej sposobności, modlę się za was i przesyłam najlepsze życzenia z okazji Vijaya Dashami, Dnia Zwycięstwa, który w tym roku przypada na dzień 30 września. Wieńczy on koniec dziewięciu dni czczenia Boskiej Matki.

Potrzebujemy siły i umiejętności. W sanskrycie nazywa się to shakti. Bezradne dziecko na kolanach matki stopniowo staje się silne i coraz zdolniejsze. Siła i umiejętności danej osoby spoczywają na fundamencie zbudowanym przez kochającą matkę. Mleko matki oraz właściwe pożywienia na poszczególnych etapach rozwoju jest również podawane przez kochające i współczujące matki. Dodatkowo matki wkładają swoje słowa w usta dzieci, tak aby te mogły mówić i porozumiewać się.

Całe nasze doświadczenie i wspaniałość są rozwijane przez nauczycieli, poczynając od szkoły podstawowej po uniwersytet. Nauki i prowadzenie duchowych nauczycieli można również uznać na miłujący, matczyny przejaw ich osobowości. Cierpliwość oraz wytrwałość podczas wpajania innym wartości i zalet jest łaską Matki.

Nasze serca i umysły mogą się otworzyć pod wpływem obecności Matki Natury. Zamiana pór roku, kolorowy nieboskłon, wschody i zachody słońca, mrugające gwiazdy i poświata księżyca, motyle bawiące się wśród kwiatów, tęcze, majestatyczne góry, soczyście zielony las, oraz szemrzący strumyk mogą wydobyć z naszych umysłów i serc nowego stwórczego ducha. Ponad wszystko, modlitwa, miejsca kultu oraz szukanie boskiej łaski i przebaczenia są wszystkie sposobami na czczenie Boskiej Matki (shakti upasana) jako źródła siły, energii i mocy. Gdy rozwiniemy w sobie siłę i moc, umiejętności i kreatywność, co się wtedy stanie? Czy stajemy się wtedy źródłem matczynej miłość, dobra, współczucia i służby, czy też przepełnia nas wtedy ego, duma i arogancja?

Ci którzy wkroczyli na duchową ścieżkę, osiągnęli sukces. Wyjaśnijmy to trochę szerzej. Słowo shakti (siła i moc) wywodzi się od rdzenia czasownika shak, które oznacza „móc”, „mieć kompetencje”, „posiadać moc”, „być potężnym”, “wytrzymywać i znosić trudy”, “uczyć się” oraz “dawać”. Dlatego shakti (siła) nie tylko zakłada kompetencję i moc, ale jest również powiązana z naszą umiejętnością uczenia się i dawania. Nasza siła, moc, kreatywność czy jakiekolwiek umiejętności, muszą się łączyć z dawaniem i dzieleniem się. Podczas gdy zwykli ludzie, posiadający trochę władzy czy siły, nie wahają się ją pokazywać, czy też torturować lub wyzyskiwać innych, tak prawdziwie silna osoba jest zawsze gotowa dzielić się i troszczyć o innych.

Pierwsza grupa osób opisanych w literaturze wedyjskiej to asuras (ludzie demoniczni), a druga grupa to devas (ludzie boscy). Boska Matka niszczy asuras, a chroni devas. Wszyscy mamy w sobie obie te jakości. Powinniśmy starać się pozbyć ego, złości, dumy, samolubstwa, chciwości i żądzy posiadania, oraz powinniśmy pielęgnować dobroć, współczucie, miłość, czystość oraz doskonałość w naszych umysłach i sercach, w naszym życiu i naszych działaniach.

Z okazji Dnia Zwycięstwa postarajmy się pokonać słabości w naszych ciałach, umysłach, sercach i życiu, oraz pielęgnujmy siłę na każdym kroku naszego życia. Bądźmy godnymi dziećmi Boskiej Matki, które żyją po to, aby kochać i służyć.

Modlę się o błogosławieństwa Boskiej Matki dla całego dzieła stworzenia, tak aby pokój i pomyślność zapanowały wszędzie.

Z miłością,
Prajnanananda