Kriya Yoga w Polsce

Paramahamsa Prajnanananda, obecny duchowy przywódca Międzynarodowej Organizacji Kriya Yoga (KYIO) i Rajarshi Peter van Breukelen, duchowy przywódca Fundacji Medytacja Kriya Yoga (KYM) wyrazili życzenie utworzenia Stowarzyszenia Kriya Yoga Polska.

Kriya Yoga to technika medytacji jak również styl życia przekazywany przez mistrzów i nauczycieli Kriya Yoga promujący zintegrowany rozwój – duchowy, fizyczny, psychologiczny, emocjonalny i intelektualny – poprzez jogę, medytację, modlitwę, naukę i służbę bez względu na rasę, narodowość, płeć czy wyznawaną religię.

Celami Stowarzyszenia są:
a. popularyzowanie nauk i idei głoszonych przez mistrzów i nauczycieli Kriya Yoga
b. propagowanie technik medytacyjnych Kriya Yoga
c. wspieranie innych organizacji charytatywnych w kraju i na świecie o podobnych celach
d. wspieranie i podejmowanie inicjatyw dla dobra społeczności lokalnych
e. działalność charytatywna
f. promocja i organizacja wolontariatu
g. pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych, wojen w kraju i za granicą

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a. organizowanie spotkań, wykładów, warsztatów, kursów, szkoleń
b. nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów, organizację wspólnych przedsięwzięć i wspieranie finansowe, rzeczowe i techniczne organizacji o podobnych celach w Polsce oraz w innych krajach
c. organizowanie akcji charytatywnych i dobroczynnych na rzecz lokalnych społeczności
d. organizację działalności charytatywnej i wolontariatu

Stowarzyszenie jest organizacją non-profit i oznacza to, że wszystkie środki finansowe organizacji przeznaczone są na działalność statutową a działalność Stowarzyszenia opiera się wyłącznie na pracy społecznej jej członków i wolontariuszy.

Jeśli ktoś chciałby i  może wesprzeć finansowo naszą statutową działalność,  bardzo serdecznie i pokornie prosimy i podajemy nr konta:

Stowarzyszenie Kriya Yoga Polska
Nr konta:  30 1140 2105 0000 5569 5400 1003

Tytułem wpłaty wpisać:
darowizna na działalność statutową

Jeśli chciałbyś dołączyć do naszej grupy skontaktuj się z nami kontakt z nami!

SERDECZNIE ZAPRASZAMY