KRIYA YOGA INICJACJA
Nieprzerwana linia bezpośredniego przekazu
Każdy, kto chce praktykować, musi otrzymać inicjację do autentycznej techniki Kriya Yoga bezpośrednio od Mistrza lub od jednego z uprawnionych przez niego mnichów czy nauczycieli. W tej linii nauczania nie istnieją żadne kursy ani lekcje korespondencyjne.

Przygotowanie pola
Osoby, które chciałyby otrzymać inicjację, zachęca się aby „przygotowały swoje pole” poprzez zapoznanie się z
naukami Mistrzów, Paramahamsy Hariharanandy i Paramahamsy Prajnananandy. Dobrym początkiem może
być subskrypcja internetowego magazynu Soul Culture (bezpłatnie na www.kriya.org w języku angielskim) lub
przeczytanie jednej z książek autorstwa Paramahamsy Hariharanandy, Paramahamsy Prajnananandy lub
książki Autobiografia Jogina Paramahamsy Yoganandy.

Uczestnictwo w seminarium Kriya Yoga
Nauczyciele regularnie podróżują po Stanach Zjednoczonych, Europie i Indiach by dawać wykłady, inicjować
nowe osoby, prowadzić zajęcia medytacji grupowych i udzielać porad duchowych. Proszę sprawdź nasz
kalendarz wydarzeń i poszukaj miejsca i terminu Tobie dogodnego lub skontaktuj się ze swoim regionalnym
ośrodkiem lub aszramem z prośbą o udzielenie informacji o terminach i miejscach naszych seminariów.

Seminarium Kriya Yoga składa się z wykładu wstępnego (zwykle w piątek wieczorem, około 90 minut) a następnie z inicjacji do autentycznej techniki Kriya Yoga przez upoważnionego do tego nauczyciela i minimum trzech medytacji grupowych prowadzonych przez nauczyciela. Potem każdy regularnie praktykuje samodzielnie i uczestniczy w medytacjach grupowych w swojej miejscowości, w zależności od ich dostępności (zazwyczaj są to medytacje organizowane raz w tygodniu).

Uświęcony Proces Inicjacji: Tradycyjna Ceremonia Oczyszczenia i Błogosławieństwa
Starożytna tradycja przekazu królewskiej nauki medytacji Kriya Yoga zaczyna się od oczyszczenia. Uczniowie uczestniczą w tej świętej ceremonii by oczyścić kręgosłup i całe ciało. Każdy poszukujący jest inicjowany indywidualnie poprzez bezpośredni kontakt z nauczycielem tej linii. Nauczyciel bezpośrednio pomaga postrzegać nowo inicjowanemu trzy boskie aspekty: dźwięk, światło i wibracje. Poprzez ten proces, poszukujący uczy się dostrzegać wewnętrzne światło duszy, słyszeć boski dźwięk i odczuwać boskie wibracje/drgania/pulsacje w całym ciele. Podczas tej ceremonii nauczyciel intonuje święte mantry z odpowiednim ich wyjaśnieniem w języku, w którym prowadzona jest inicjacja.

 • Na początku ceremonii nauczane są podstawowe techniki wyciszenia umysłu, przygotowujące ucznia do przyjęcia boskich energii.
  Inicjacja w Święty Strumień Boskiej Świadomości uzyskiwana jest przez pokonanie wewnętrznej paplaniny umysłu. Gdy procesy myślowe zostaną wyciszone, wówczas staje się możliwe zanurzenie się w Boskość, w formie dźwięku, wibracji i światła.

Ceremonia inicjacji składa się z następujących etapów:

 • Oczyszczenie ciała, kręgosłupa i narządów zmysłów
 • Postrzeganie trzech boskich aspektów
 • Błogosławieństwo z kwiatem
 • Ofiarowanie oddechu ogniowi
 • Przyrzeczenie
 • Ofiara dla Boga i mistrzów
 • Pokropienie świętą wodą w intencji pokoju

Uczestnictwo w ceremonii inicjacji obejmuje:

 • Wszystkie oczyszczenia podczas ceremonii
 • Naukę technik pierwszego poziomu Kriya Yogi

Pierwszy etap ceremonii oczyszcza ciało ucznia. Kolejne oczyszczanie odbywa się podczas ceremonii ofiarowania oddechu ogniowi. Ta ceremonia, zewnętrznie jest tylko symbolem lecz powoduje oczyszczanie na głębszych, subtelnych poziomach a głębokość oczyszczania zależy od pragnienia i wrażliwości ucznia. Pod koniec tej ceremonii, nauczane są techniki pierwszego poziomu, tak aby każda nowa osoba mogła samodzielnie medytować i kontynuować proces oczyszczania. Przedstawianych jest kilka technik Kriya Yoga.
Cała ceremonia, włącznie z postrzeganiem trzech boskich aspektów, prowadzona jest przez uprawnionego nauczyciela lub mnicha.

Ofiarowanie:
Uczeń ofiaruje trzy symboliczne dary nauczycielowi, jako ofiary dla Boga i mistrzów.

Tymi trzema darami są:

 • pięć owoców, które reprezentują owoce wszelkich działań w ciągu życia;
 • pięć kwiatów, które reprezentują pięć organów zmysłów;
 • datek finansowy. Te trzy dary reprezentują odpowiednio: ciało przyczynowe, astralne i fizyczne.

Logistyka:
Przed inicjacją i naukami uczeń wypełnia specjalny formularz dla nowo inicjowanych. Prosi się również o nieujawnianie technik innym osobom w celu utrzymania ich czystości.

Dalsza praktyka:
Nowo inicjowanych zachęca się do uczestniczenia przynajmniej w trzech prowadzonych sesjach medytacyjnych z nauczycielem, jak również do udziału w cotygodniowych prowadzonych medytacjach grupowych organizowanych w ośrodkach na całym świecie.