Święto Paschy i Wielkanoc 2018

Kochająca Boska Duszo,

Z okazji święta Paschy, Wielkiego Piątku i Świąt Wielkanocnych przesyłam Wam wszystkim moją miłość i modlitwy, jednocześnie wykorzystując tę okazję, aby napisać kilka zdań wyrażających mój umysł i moje myśli.

To stworzenie jest stworzeniem Boga. Jest przeniknięte Jego pełną miłości obecnością o czym bardzo często zapominamy. Zamiast czynić ten świat pięknym, często zapraszamy do niego cierpienie i nieszczęście poprzez nasze złe myśli, słowa i uczynki. Aby przypomnieć nam, że naszą rolą jest manifestowanie miłości, życzliwości i współczucia, na ziemi narodziło się wiele boskich inkarnacji. Pomimo tego wciąż zapominamy o naszych obowiązkach i odpowiedzialności.

Ponad dwa tysiące lat temu Jezus Chrystus przebywał na ziemi przez krótki czas. Pismo Święte podaje (za Jan 3,16):

Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.”*

Jesteśmy nieśmiertelnymi dziećmi. Mamy Boski potencjał miłości, życzliwości, współczucia i przebaczenia. Jednak co się z nim dzieje? Czy jesteśmy świadomi naszej boskiej natury? Czy staramy się urzeczywistnić i zamanifestować wszystkie te boskie cechy czy też zapominamy o nich? Czy stajemy się ofiarami bezlitosnej gry naszych umysłów z pokusą, naszym ego, arogancją, emocjami, krytykowaniem innych, osądami i tak dalej?

Bądźmy bardziej zdyscyplinowani i oddani. Bądźmy bardziej punktualni i szczerzy. Bądźmy zawsze pozytywni i optymistyczni. Podążajmy w ślady wielkich osób. Bądźmy godnymi dziećmi Boga.

Módlmy się w tych świętych dniach: „O Boże, o Panie, jestem głupim dzieckiem. Proszę przebacz mi moją głupotę i I występki. Daj mi trochę więcej siły a ja użyję każdego mojego oddechu, każdego ruchu nie tylko dla mojego własnego rozwoju ale również po to, by służyć wszystkim wokół mnie. Ten świat jest Twoją świątynią. Udekoruję ją kultywując dobre nawyki. Wszyscy są mną i ja będę kochał i służył wszystkim z miłością. Nie będę żywił żadnych złych uczuć w stosunku do nikogo”.

O Panię pomóż mi utrzymywać mój umysł czystym i przejrzystym a moje myśli boskie i wzniosłe. Nie spędzę ani jednego dnia bez modlitwy, medytacji i służenia innym”.

Moi ukochani ponownie kłaniam się Wam wszystkim. Jezus kochał ten świat tak jak Bóg kocha nas wszystkich. Poświęcił swoje życie za nas wszystkich. Pokazał ścieżkę miłości i przebaczenia. Żyjmy w tym duchu.

Moją miłością i modlitwą jestem zawsze i na zawsze z Wami wszystkimi.

Z Miłością,
Prajnanananda