Dzień Matki 26.05.2018

Kochająca i Boska Duszo,

Niechaj najlepsze błogosławieństwa Boga i mistrzów spłyną na Was wszystkich. Korzystam z tej okazji aby modlić się za Was. W Dniu Matki, który przypada 13 maja tego roku (w Polsce obchodzony 26 maja) szukam błogosławieństw Matki Boskiej, która rozdaje je za pośrednictwem naszych ziemskich matek.

Stwarzanie jest błogosławieństwem, którym obdarza matka zarówno w przypadku gatunku ludzkiego jak i wszystkich żyjących stworzeń. Wprawdzie matką jest każdy kto opiekuje się potomstwem z najwyższą miłością i troską. Kiedy przyglądamy się naturze, możemy odnaleźć tę troskę i miłość w relacjach kury i jej kurczaków, kotki i jej kociąt czy krowy i cielaczka- w przypadku człowieka- relacja ta jest jeszcze bardziej potężna! Nasze matki utrzymują nas w swoich łonach; następnie, po porodzie przez lata opiekują się nami. Serce matki jest wypełnione radością kiedy jej dzieci są zdrowe i szczęśliwe.

Popularne sanskryckie powiedzenie głosi, mata sama nasti sharira poshana: „ Nikt na świecie nie opiekuje się dziećmi jak matka”. Trudno jest zmierzyć matczyne serce i jej miłość. W łonie serce matki i jej dziecka bije w tym samym rytmie; podobnie umysł matki jest zawsze podłączony do jej dziecka gdziekolwiek by ono nie było. Matka zawsze stara się pocieszyć dziecko. Matka stanowi najbardziej przytulne i kojące schronienie dla ludzkich dzieci jak i dla wszystkich żyjących stworzeń. Stanowi uosobienie czułości i personifikację czystej miłości.

W naturze najbardziej naturalną i piękną relacją jest relacja z matką. Przysłowie mówi „Matką jest ta, która może zastąpić wszystkich pozostałych, ale której samej nikt nie może zastąpić”. Dlatego więc matka jest wyjątkowa i nieporównywalna. Matką może być zarówno ojciec jak i matka, ale dla ojca przejęcie roli matki nie zawsze jest proste.

Kiedy rozumiemy i rozpoznajemy szczególną rolę matki, nasze głowy naturalnie chylą się z miłością i szacunkiem dla jej poświęcenia i bezinteresownej służby. Cóż więcej można dodać? Dzień Matki jest czasem okazywania matkom szacunku z pokorą i troską.

W tym dniu wspominam swoją własną matkę, która nie jest już obecna w swojej fizycznej postaci. Przesyłam moją miłość wszystkim matkom na świecie i ponad wszystko do Boga jako do Matki. Modlę się do Matki Boskiej, aby pobłogosławiła całe stworzenie z miłością, życzliwością, współczuciem i sercem kochającej matki. Wraz z matczynym sercem, kochajmy i służmy całemu stworzeniu, dokładając starań, aby zachować Matkę Naturę i wszystkie żyjące stworzenia.

Raz za razem modlę się za Was wszystkich.

Z Miłością,
Prajnanananda