Rocznica założenia Aszramu w Miami 22.09.2014

Kochająca i boska duszo,
Przesyłam moją miłość, najlepsze życzenia i modlitwy wam wszystkim przy okazji świętowania założenia aszramu Gurudewa w Homestead. Jak co roku, nadchodzi równonoc. Jest to dzień równowagi. Później nadejdzie jesień i zima. Ten dzień pomaga nam zbalansować swoje życie w obliczu powolnego nadejścia zimy.

Aszram jest miejscem, które uczy nasz sztuki dobrego życia. Jest to miejsce tolerancji, akceptacji, przebaczenia, miłości, współczucia, modlitwy i medytacji. Jest to miejsce, gdzie musimy konstruktywnie znosić problemy życia i być źródłem siły i radości dla innych.

Shri Gurudewa kochał aszramy z pięknymi ogrodami pełnymi kwiatów i owoców. Kawałek ziemi jest zamieniony za pomocą gleby i nawozu w atrakcyjny ogród. Mieszkańcy aszramu i jego goście powinni nauczyć się żyć w podobny sposób – trawić problemy i manifestować miłość, współczucie, piękno i harmonię. W ten sposób żyjemy w mądrości i zrozumieniu.

Werset z pism opisuje ważne zrozumienie, które może zostać użyte podczas naszej kontemplacji. Jest powiedziane:

nastyavidya samam duhkham nasti satya samam tapah
nasti raga samam duhkham nasti tyaga samam sukham

„Nie ma większej nędzy nad ignorancję. Prawdomówność jest największą pokutą. Przywiązanie jest największym smutkiem. Wyrzeczenie jest największym poziomem szczęścia”.

W tych wersach wymienione są cztery pojęcia: wolność od ignorancji, prawdomówność, współczujące nieprzywiązanie oraz podążanie ścieżką wyrzeczenia.

Po pierwsze, musimy uwolnić się od ignorancji. Jesteśmy dziećmi światła, wiedzy, miłości i współczucia. Ignorancja jest ciemnością. Powinniśmy zawsze pamiętać naszą prawdziwą naturę i tożsamość. Podczas oddychania powinniśmy pamiętać i doświadczać so’ham, „Jestem Tym”. „Jestem dzieckiem Boskości”. Gdy jesteśmy świadomi swojej prawdziwej natury i tożsamości, nasze życia napełnią się miłością, współczuciem i mądrością; wtedy ignorancja, smutek i tak zwane cierpienie znikną. Problemy będą się pojawiać, ale nie dotkną nas.

Po drugie, powinniśmy być prawdziwi przed samymi sobą oraz w swoich myślach, słowach i czynach tak dalece, jak tylko możemy. Ten świat, włącznie z naszym ciałem, jest zmienny i niestały, ale dusza, która jest w środku i wszechobecna Boskość są wieczne i prawdziwe. Nasze postępowanie, nasze myśli i czyny powinny być zawsze w prawdzie.

Po trzecie, powinniśmy być współczująco nieprzywiązani. Przywiązanie i uczuciowość rodzą smutek i nieszczęście. Gdy wszystko jest niestałe i zmienne, z czym możemy się związać?

Czwartym punktem jest postawa wyrzeczenia. Gdy owoc dojrzewa, jest stopniowo odrywany od drzewa. Tak samo jest w naszym życiu. Powinniśmy oderwać się od przeszłości i przyszłości, powinniśmy zawsze być w prawdzie i wiedzy.

Shri Gurudewa mówił, że powinniśmy być jak dojrzały owoc, po przejściu transformacji wewnętrznej i zewnętrznej. To jest proces ewolucji. Powinniśmy próbować powoli, ale stale.

Bez względu czy mieszkamy w aszramie, czy z rodziną, powinniśmy próbować zostać lepszą osobą i być użytecznym dla innych w oczach Boga.

Modlę się za was wszystkich i za pokój w całym wszechświecie.

Z miłością,

Prajnanananda