Wielkanoc i Pascha 20.04.2019

Umiłowane i Boskie Dusze,

Niechaj najwspanialsze błogosławieństwa Boga i mistrzów spłyną na Was wszystkich. Korzystając z okazji Wielkanocy i Paschy, modlę się za Was i składam Wam najlepsze życzenia.

Świętowanie jest dynamiczną częścią życia, i powinniśmy świętować każdą szczególną okazję z właściwym nastrojem i nastawieniem umysłu. Świętowanie kreuje w nas dynamizm i pogodę ducha. Pomaga nam prowadzić konstruktywne i ukierunkowane życie wewnętrznej transformacji. Dzięki temu możemy w zdrowy sposób dołożyć się do społeczeństwa, a ostatecznie do całego dzieła stworzenia.

Nadchodzi wiosna. Wszystkie drzewa i rośliny przyozdabiają się w delikatne zielone listki, piękne kwiaty i pyszne owoce. Drzewa uczą nas, by żyć nie dla siebie samych, ale aby służyć całemu dziełu stworzenia. Drzewa dostarczają tlenu, wchłaniają dwutlenek węgla, dają schronienie ptakom i zwierzętom, oraz dostarczają budulca do budowy ludzkich domostw. Drzewa, liście, kwiaty i owoce stanowią pokarm dla żyjących istot. Drzewa ofiarowują cień wszystkim i zmniejszają globalne ocieplenie. Przyczyniają się do tego, że na ziemię spada deszcz, oraz pomagają deszczówce wsiąknąć w glebę, aby została ona zachowana na przyszłość.

Wiosna ze swym tętnem i pięknem stanowi symbol życia. Jest to czas świętowania. Żydowskie święto Paschy jest obchodzone, aby uczcić wyzwolenie żydów z niewoli. Jest to wielkie wiosenne żydowskie święto. Pascha jest symbolicznym przesłaniem tego, że każdy z nas może wyzwolić się z życia w niewoli, którego możemy doświadczyć pod prześladowczym panowaniem umysłu i ego, świadomości ciała i ignorancji. Tak jak Mojżesz poprowadził ludzi ku wolności, tak my mamy pisma święte i duchowych nauczycieli, którzy pomagają nam w naszym duchowym życiu. Musimy wznieść się ponad świadomość ciała. Nasze życie powinno obfitować w miłość i oddanie, służbę i współczucie.

Na wiosnę świętujemy również Wielkanoc, aby pamiętać o zmartwychwstaniu Chrystusa, które udowadnia nam, że jesteśmy nieśmiertelnymi dziećmi Boga. Podczas ostatniej wieczerzy Jezus umył nogi swoim apostołom, okazując tym samym swoją pokorę i swoje umiłowanie do oczyszczania życia innych.

Życie Jezusa jest życiem miłości i poświęcenia na rzecz wyzwolenia ludzkości od cierpienia. Przyjął on upokorzenie i prześladowanie oraz poświęcił swoje życie dla nas. Jego piękne nauki zalecają nam, aby żyć w miłości i służbie, które wykraczają ponad wszystkie ograniczenia. Uczmy się od niego, jak pielęgnować wybaczanie. Uczmy się, być wdzięczni wszystkim za wszystko, co otrzymujemy.

Podczas wiosny hindusi obchodzą dziewięciodniowe święto ku czci Boskiej Matki, która daje nam miłość i siłę.

Podczas wiosny muzułmanie świętują postny miesiąc Ramadanu. Jest to okres modlitwy i poszczenia.

Żyjmy po to, aby medytować i się modlić, aby służyć oraz aby pomagać najlepiej jak potrafimy. Wznieśmy się ponad samolubstwo i pyszałkowatość.

Podczas tego szczególnego okresu modlę się za was wszystkich z głębi mojego serca, abyście stali się dobrymi instrumentami Boskości. Niechaj nasze życie stanie się dobrym przykładem dla innych. Kochajmy wszystkich jako żywą obecność Boga w naszych myślach, słowach i czynach.

Kłaniam się Wam z pokorą i miłością.

Z miłością,
Prajnanananda