Międzynarodowy dzień jogi 21.06.2017

Kochająca i Boska Duszo,

Niech wszystkie najpiękniejsze błogosławieństwa Boga i wszystkich Mistrzów będą z wami wszystkimi. Wykorzystam tę okazję, aby modlić się za was i złożyć wam moje najlepsze życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Jogi, który odbędzie się 21 czerwca.

Ten dzień jest powszechnym uznaniem jogi i jogicznego stylu życia, który przekracza miejsce pochodzenia z Indii. Od dawna joga została przyjęta przez ludzi z różnych krajów i kultur, stała się integralną częścią w życiu wielu darząc ich zdrowym ciałem i zdrowym umysłem. Chociaż powszechnym znaczeniem jogi jest elastyczne ciało i umysł oraz radosne życie, prawdziwa elastyczność powstaje, kiedy czynimy nasze życie i myśli o coraz większym zasięgu, i rozwijamy miłość i współczucie, które zjednoczy całe stworzenie.

Jaki jest prawdziwy przekaz jogi?

Mistrzowie jogi powiedzieli, że ekspansja to życie, a śmierć jest kurczeniem się. Musimy nauczyć się rozwijać i integrować trzy aspekty życia: głowę, serce i ręce. Głowa jest wydziałem myślenia. Niech nasze myśli będą bardziej uniwersalne, abyśmy mogli zrozumieć, że całe stworzenie jest jedną rodziną. Nasze życie i myśli powinny zawsze być ukierunkowane na dobrobyt całego stworzenia. Niech rozwiną się nasze serca, aż wszędzie poczują przyjaźń i jedność. Niech wszelka nikczemność i ciasnota zniknie z naszych umysłów i myśli. Niech nasze serca będą w empatii z każdą żyjącą istotą. Wszyscy kochamy i szanujemy wszystkie żyjące istoty i uznajemy ich prawo do życia. Niech nasze ręce będą zawsze gotowe służyć z miłością i życzliwością. W ten sposób joga integruje życie i ducha nie tylko wśród ludzi, ale wszystkich istot żywych w jakimkolwiek mogą być stanie.

Niech nasze umysły są wrażliwe. Niech nasze intelekty są integralne. Niech nasze serca wibrują miłością i przyjaźnią. Niech nasze ręce i nogi będą gotowe służyć z życzliwością i współczuciem. Niech nasze życie napełni się duchem i radością. Niech nasze słowa będą słodkie, kochające i przyjemne. Przede wszystkim niech nasze życie będzie wypełnione jogą, łącząc i integrując wszystko z miłością i współczuciem.

W ten szczególny dzień modlę się do Wszechmocnego Pana, aby błogosławił każdemu z nas prawdziwym duchem jogi i zrozumienia. Przekształćmy ten świat w piękną świątynię dla całego życia, niezależnie od tego, czy roślin, ptaków, zwierząt czy ludzi żyjąc miłością, radością i przyjaźnią.

Ponownie z tej okazji ofiaruję swoją miłość i najlepsze życzenia.

Z Miłością,
Prajnanananda