Święto Światła 30.10.2016

Kochająca Boska Duszo,

Niechaj najwspanialsze błogosławieństwa Boga i Mistrzów spłyną na was wszystkich.  Z tej okazji modlę się za was podczas Święta Światła, które jest również Nowym Rokiem w wielu częściach Indii.

Światło to życie i światło to wiedza. Jesteśmy dziećmi światła. Bez światła i wiedzy trudno jest żyć. Jeśli będziemy podążać za Boską Matką, stanie się ona światłem naszego życia oraz poprowadzić nas ścieżką miłości i współczucia. Życie to okazja do tego, aby się rozwijać i być użytecznym, nie tylko w imię naszych osobistych dążeń lecz dla innych i dla całego dzieła stworzenia.  Gdy naprawdę wzrastamy w miłości i świadomości, czujemy miłujące połączenie ze wszystkimi, jednak bez więżącego przywiązania emocjonalnego. Życie jest krótkie, a czas ucieka. Aby odnieść sukces w życiu, powinniśmy wykorzystać nas czas i talenty w inteligentny sposób, oraz przekształcić swoje życie tak, aby być skutecznym narzędziem w rękach Boga.
Aby uczynić nasze życie pełnym, powinniśmy uważnie rozważyć parę rzeczy, które zostały pięknie opisane  w tym oto sanskryckim wersie:

kah kala kani mitrani ko deshah kau vyayagamau
kasyaham ka ca me shaktih iti chintyam muhurmuhuh
”Nieustannie powinniśmy zgłębiać następujące kwestie: Czym jest czas, bądź śmierć? Kim są moi przyjaciele? Gdzie jest mój kraj? Jak zarabiam i na co wydaję? Do kogo przynależę? Co jest moją siłą, bądź mocą?”
Zastanówmy się nad tymi punktami:Czas lub śmierć: życie to nic innego jak krótki okres czasu pomiędzy narodzinami a śmiercią. Czas nieustannie przecieka nam przez palce, dlatego musimy wykorzystać czas w najlepszy sposób. Ten, który okazuje szacunek względem czasu, zostanie przez czas uszanowany. Jedno ze znaczeń słowa kala (czas) to ”śmierć”.   Być gotowym na śmierć, oznacza, że musimy być wolni od lęku przed śmiercią, oraz musimy zaznać błogości nieśmiertelności.

Przyjaciele: Kim są nasi prawdziwi przyjaciele? Bóg jest naszym przyjacielem. Dobry umysł jest naszym przyjacielem.  Łagodne usposobienie i dobre wartości w życiu są naszymi dobrymi towarzyszami, tak jak modlitwa i medytacja. Jak byłem dzieckiem, nauczono mnie, że dobre książki są dobrymi przyjaciółmi, takimi którzy nigdy nas nie opuszczą lub zdradzą. Powinniśmy utrzymywać z nimi dobre relacje.

Nasz kraj: może mamy kraj czy narodowość, ale tak naprawdę przynależymy do Boga i Jego dzieła stworzenia. Wszystko należy do Boga, nawet drzewa czy rośliny, owady i zwierzęta, nie wspominając o ludziach. Powinniśmy kochać wszystko i służyć wszystkiemu, bo jest to nasze.

Zarabianie i wydawanie:  nie chodzi tu o pieniądze. Oczywiście powinniśmy zadbać o nasze finanse.. Naszym prawdziwym zarabianiem i wydawaniem jest jednak produktywne pożywanie casu i pielęgnowanie dobrych cech.

Do kogo przynależę: przynależymy do naszej rodziny, przyjaciół i znajomych, społeczeństwa i innych. Nigdy jednak nie wolno nam zapomnieć, że w istocie przynależymy do Boga i dobra.

Siła i moc: ludzie myślą, że siła fizyczna, siła pieniężna lub siła grupy jest prawdziwą siłą. Lecz to miłość i współczucie, modlitwa i medytacja powinny być naszą siłą.

Prowadźmy życie w taki właśnie sposób oraz kroczmy w świetle i wiedzy.

Modlę się do Boga, aby pobłogosławił każdego z nas oraz całe dzieło stworzenia pokojem i dostatkiem.

Z miłością,
Prajnanananda