KRIYA YOGA – 19 sierpnia 2020 GDYNIA

100-lecie przybycia Paramahamsy Yoganandy na Zachód

Serdecznie zapraszamy na program specjalny związany z obchodami rocznicy przybycia
Paramahamsy Yoganandy na
Zachód, z udziałem:

Paramahamsa Prajnanananda

(Obecny duchowy przywódca Międzynarodowej
Organizacji Kriya Yogi… więcej >)

W 2020 roku mija 100 lat, kiedy to Paramahamsa Yogananda przybył do USA (1920 r.) i z przesłaniem filozofii Kriya Yogi – duchowym skarbem Indii – zapoznał i nauczał ludzi Zachodu. Od tego czasu wielu ludzi na całym świecie wybrało tę ścieżkę miłości i urzeczywistnienia Boga.
W tym jubileuszowym roku, na całym świecie będą organizowane publiczne programy otwarte dla wszystkich, aby osoby poszukujące miały kontakt z metodą Kriya Yogi. Jednocześnie jest to okazja do uczczenia życia i dziedzictwa wybitnego mnicha Paramahamsy Yoganandy.

Przez blisko dwa lata Paramahamsa Prajnanananda i wszystkie Międzynarodowe Organizacje Kriya Yogi będą świętować tę pamiętną rocznicę. W tym czasie odbędzie się wiele specjalnych programów, wydarzeń, akcji, działań itp. Będą to m.in. wykłady otwarte, publiczne rozmowy, dialogi międzywyznaniowe, programy kulturalne/artystyczne, różne duże/małe, regionalne/lokalne akcje społeczne itp. W wielu tych wydarzeniach będzie
uczestniczył/przewodził/prowadził Paramahamsa Prajnananandaji.

Harmonogram Światowych Obchodów 100-lecia Yoganandaji znajdziecie TUTAJ>
Natomiast w Polsce programy specjalne odbędą się w WARSZAWIE, GDYNI, KRAKOWIE i TARASCE

Środa, 19 sierpnia 2020 Gdynia
Wykład otwarty dla wszystkich
(już wkrótce więcej szczegółów)

Kontakt do organizatorów:
Danusia, tel. 601 910 306, email:desadd@o2.pl
Michał, email: michal@seniovita.pl

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!