Wyłączenie odpowiedzialności

Wyłączenie odpowiedzialności za treść:

Treść naszych stron została stworzona z wielką starannością. Jednak nie możemy zagwarantować
dokładności, kompletności i aktualności treści. Jesteśmy odpowiedzialni za własne treści na tych
stronach zgodnie z ogólnymi przepisami. Dostawcy usług nie są jednak zobowiązani do
monitorowania dostarczanych lub przechowywanych przez nich informacji osób trzecich ani do
badania okoliczności wskazujących na niezgodne z prawem działania. Zobowiązania do usunięcia lub
zablokowania korzystania z informacji zgodnie z prawem ogólnym pozostają nienaruszone.
Odpowiedzialność z tego tytułu jest jednak możliwa dopiero od momentu poznania konkretnego
naruszenia. Jeśli dowiemy się o takich naruszeniach, niezwłocznie usuniemy te treści.
Wyłączenie odpowiedzialności za linki zewnętrzne:

Wyłączenie odpowiedzialności za linki zewnętrzne:

Nasza strona zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, na których treść nie
mamy wpływu. Dlatego nie możemy ponosić żadnej odpowiedzialności za te treści zewnętrzne. Za
treść stron powiązanych zawsze odpowiada dany dostawca lub operator stron. Połączone strony
zostały sprawdzone pod kątem ewentualnych naruszeń prawnych w momencie łączenia. Nielegalne
treści nie były rozpoznawalne w momencie łączenia. Jednak stała kontrola treści powiązanych stron
nie jest uzasadniona bez konkretnych dowodów naruszenia prawa. W przypadku naruszeń prawa
niezwłocznie usuniemy takie linki.

Copyright – prawa autorskie i pokrewne

Operatorzy stron starają się zawsze przestrzegać praw autorskich innych osób lub korzystać z
własnych dzieł bez licencji. Treści i prace na tych stronach utworzone przez operatorów witryn
podlegają polskiemu prawu o ochronie praw autorskich i pokrewnych. Treści i prawa osób trzecich są
odpowiednio przy tym oznaczone. Każde powielanie, przetwarzanie, dystrybucja i wszelkiego rodzaju
wykorzystywanie poza granicami praw autorskich wymaga pisemnej zgody odpowiedniego autora lub
twórcy. Pliki do pobrania i kopie tej strony są przeznaczone wyłącznie do prywatnego,
niekomercyjnego użytku.