Wskazówki dotyczące COVID-19

Kochające i boskie dusze,

Przesyłam wam wszystkim moją miłość, modlitwę i siłę podczas wielkiego kryzysu, przed którym stoi cały świat.

My, ludzie, jesteśmy inteligentni, zdolni i świadomi. Znamy problem i jesteśmy świadomi jego prostego rozwiązania:

1. Powinniśmy zachować czystość.
2. Znamy wartość odosobnienia. Jest to ograniczenie dane przez Boga.
Powinniśmy to z radością przyjąć. Zachowaj narzucone sobie odosobnienie.
3. Zminimalizuj swoje potrzeby i osobistą konsumpcję. Jest to pośredni sposób
służenia innym.
4. Módlcie się za wszystkich cierpiących.
5. Znajdź okazję do służenia.

Dzisiaj jest pierwszy dzień stworzenia i wedyjski dzień nowego roku. To dziewięć dni na czczenie Boskiej Matki. Modlę się za was wszystkich i za całe stworzenie – szczególnie za cierpiących. Nie bójcie się. Bóg i guru są z nami.

Z miłością,
Prajnanananda