swami2-dSwami Shuddhananda Giri

Pochodzący ze stanu Orissa, młody dynamiczny mnich, uczeń Paramahamsa Hariharananda. Śluby zakonne złożył w wieku dwudziestu kilku lat. Dawniej inżynier z zawodu, od wczesnego dzieciństwa przejawiał intensywne pragnienie duchowej wiedzy dlatego nie było niczym niezwykłym, gdy medytował lub studiował różne święte pisma wielu religii.

Swami Shuddhanandaji jest cenionym światowym nauczycielem Kriya Yoga i praktycznej mądrości duchowej. Wiele podróżował po całym świecie, odwiedzając takie kraje jak Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Afryka, Australia, Brazylia, Kanada, także wiele krajów w całej Europie, w tym i Polskę prowadząc programy Kriya Yoga, prowadząc dyskursy na temat różnych pism świętych i filozofii. Podczas swoich zagranicznych podróży odwiedził także wiele uniwersytetów, ucząc studentów o wartościach filozofii jogicznej i medytacji.

W Polsce, w 2003 roku, ukazała się książka Swami Suddhananda – „Duchowość w życiu”. „Duchowość w życiu” jest zbiorem wykładów wygłoszonych w różnych miastach Polski w latach 2000-2003. Swamiji przedstawia w nich i opisuje problemy i zagadnienia, które pojawiają się na drodze każdego duchowego poszukiwacza.

Swamiji pełnił funkcję sekretarza misji Prajnana w latach 1999 2006, wiceprezydenta w latach 2006–2008 i prezydenta w latach 2008–2014. Wraz ze swymi wielorakimi i różnorodnymi obowiązkami z wdzięcznością znajduje też czas na organizowanie medytacyjnych odosobnień w Himalajach dla praktykujących Kriya Yoga.