Shri Lahiri Mahasaya

30 września 1828 roku, w pomyślnym siódmym dniu jasnego księżyca dasahara, podczas gdy wieśniacy z Ghurani w świętej ziemi Nadia w Zachodnim Bengalu, byli ekstatycznie zanurzeni w kulcie Boskiej Matki Durgi, Lord Shiva pobłogosławił Gourmohan i Muktakeshi boskim dzieckiem. W starożytnych pismach i literaturze wedyjskiej Rajarshi Janaka był legendarny ze względu na swoją niezwykłą zdolność do pozostawania duchowo czystym, żyjąc majestatycznym życiem króla, ale Shyamacharan Lahiri poszedł o krok dalej, żyjąc światowym życiem we współczesnym społeczeństwie jako wyzwolona dusza.

Shyamacharan Lahiri został zainspirowany przez Babaji Maharaja, aby za pomocą łatwych i prostych technik Kriya Yoga, wyzwolić zarówno świętych, jak i tych, którzy żyją życiem rodzinnym. Pod zdolnym przewodnictwem swego erudycyjnego ojca, pobożnej matki i czujnego oka Babaji Maharaj, dojrzał do samorealizacji boskiej istoty, ustanowionej w sthitaprajnie i mądrości. Jego interpretacja i analiza pism indyjskich i zachodnich opierała się na osobistej realizacji ich istoty, a nie na analizie intelektualnej.

Lahiri Mahasaya związany był węzłem małżeńskim z Kashimoni, córką Pandita Mahamahopadhdżaja Devanarajan, uznanego badacza Kashi. Ich małżeństwo było wspaniałą boską grą Wszechmogącego – wielki związek Lord Shiva i Bogini Durga. Lahiri Mahasaya dzielnie podchodził do wszystkich ziemskich niedoli, z poczuciem wewnętrznego dystansu i spokojem umysłu. Kiedy Kashimoni starała się zwrócić jego uwagę na te różne niedogodności, odpowiedź Lahiri Mahasaya brzmiała jak refren: „Na pewno Lord Vishwanath, który podtrzymuje wszechświat może utrzymać niewielką rodzinę”. Pozostał niewzruszony podczas ciężkiej, trudnej sytuacji finansowej, którą przeżył pracując w dziale robót publicznych inżynierii wojskowej. Oderwanie się od bogactwa i majątku było znakiem rozpoznawczym jego skromnego życia.

Duchowe poszukiwania Lahiri Mahasaya sięgnęły szczytu, kiedy w pracy został przeniesiony do Ranikhet (Himalaje). To właśnie tam, w Ranikhet, poznał swojego nieśmiertelnego guru, Babaji Maharaj. Babaji Maharaj zmaterializował wspaniały złoty pałac wysadzany niezliczonymi, olśniewającymi klejnotami i kamieniami szlachetnymi wszystkich odmian i w tym pałacu wprowadził Lahiri Mahasaya we wszystkie święte i sekretne techniki Kriya Yoga. Lahiri Mahasaya był bardzo zadowolony z osiągnięcia tego niepojętego etapu realizacji Boga. Zgodnie jednak z zaleceniami Babaji Maharaj, wrócił do domu do wykonywania swoich doczesnych obowiązków, idealnego gospodarza, człowieka żyjącego w rodzinie, pracującego itd. Stał się doskonale urzeczywistnionym joginem, zdolnym wskazać ścieżkę wyzwolenia zarówno braminom, joginom, mnichom, jak i ludziom żyjącym światowym życiem, będącym w związkach małżeńskich i prowadzącym życie rodzinne . Wiedza o jego duchowych osiągnięciach rozprzestrzeniała się, przyciągając do niego wielbicieli i poszukiwaczy ze wszystkich ścieżek życia.

Boskiej grze cudów Siddhi Lahiri Mahasaya nie było końca. Choć miał on ciało fizyczne, był także bezpostaciowy. Wykonywał on swoje prace materializując się w więcej niż jednym miejscu w tym samym czasie. Dobrotliwy i hojny, w cudowny sposób ratował życie wielu uczniów i przyciągał ku sobie prawdziwych poszukiwaczy tak, jak słodki i pachnący kwiat przyciąga pszczoły. Jego stan mądrości i jego doskonała równowaga były ukazane, gdy niewzruszony kontynuował dyskurs na temat Bhagavad Gity, podczas gdy członkowie rodziny opłakiwali śmierć jego córki.

Mahasamadhi Lahiri Mahasaya odbyło się 26 września 1895 r. w dzień mahastami, kultu Matki Durgi. Gdy wszedł do wiecznej siedziby Boga, powiedział: „Ci, którzy praktykują tę nieśmiertelną Kriya Yoga nigdy nie zginą i nie zostaną sierotami. Uzyskując tę wielką i nieśmiertelną Kriya Yoga od Babaji Maharaj, przywróciłem ją temu światu. W przyszłości będzie ona rozpowszechniana w każdym domu i człowiek będzie stopniowo kroczyć tą drogą do ostatecznego wyzwolenia. Droga zbawienia zawsze będzie pozostawać otwarta dla ludzkości. Nadszedł czas mojego odejścia. Wiecznie istniejący guru jest zawsze z tobą nawet gdy to fizyczne ciało jest zniszczone”. Dzienniki Lahiri Mahasaya, interpretacje, wykłady i przykładne życie pozostają świadectwem jego niezgłębionego stanu mądrości i osiągnięć duchowych.