Rocznica założenia aszramu w Tattendorf

wrzesień 2021

Kochające i boskie dusze,

niech najlepsze błogosławieństwa Boga i Mistrzów spłyną na was wszystkich.
Korzystam z okazji, aby modlić się za Was i przesyłam najlepsze życzenia z okazji obchodów rocznicy
założenia naszego aszramu w Tattendorf w Austrii, który przypada 6 września.

Ten aszram kończy swój 23 rok działania i wchodzi w 24 rok. Jak w życiu ludzkim, każda instytucja
przechodzi przez wyzwania. Organizacja duchowa to błogosławieństwo Mistrzów aby wykonywać boską
pracę. Nasze aszramy rozpowszechniają przesłanie miłości i współczucia poprzez praktykę Krija.

Podczas obchodów rocznicy musimy osobiście i zbiorowo zastanowić się, czy naprawdę podążamy
ścieżką duchową i wzrastamy. To czas autoanalizy, czas planowania przyszłego przebiegu samorozwoju.

Powinniśmy ocenić nasz wewnętrzny i zewnętrzny rozwój. Wzrost wewnętrzny jest ważniejszy, ale
zewnętrzny jest również ważny. Wewnętrzny wzrost przemienia nasze serca i umysły poprzez pokojową i
dynamiczną siłę boskości. Zewnętrzny wzrost jest wyrazem miłości i współczucia dla wszystkich.
Organizacja doświadcza wewnętrznego wzrostu poprzez jedność wszystkich członków, którzy rozwijają
światło zrozumienia i szczerą praktykę medytacji. Zewnętrzny wzrost to rozprzestrzenianie przesłania
Mistrzów do większej liczby osób, korzystających z różnych mediów.

Nasi mistrzowie nauczyli nas, że powinniśmy praktykować, aby nasze życie uległo zmianie. Ta zmiana
będzie łatwo widoczna dla innych i zmotywuje ich do nauki i praktyki Kriji.

Mistrzowie nauczyli nas, że przykład jest lepszy niż nakazy. Wszyscy powinniśmy stać się dobrymi
przykładami miłości, pokoju i harmonii.

Powinniśmy być zdrowi i pomagać innym być zdrowymi. Powinniśmy być szczęśliwi i rozprzestrzeniać
szczęście, gdziekolwiek pójdziemy. Powinniśmy się uśmiechać i sprawiać, by inni się uśmiechali.
Powinniśmy być silni i pomagać innym nabierać siły. Powinniśmy służyć i tworzyć ducha służby w
innych. Powinniśmy medytować i inspirować innych do medytacji.

Czas płynie bardzo szybko.

Powinniśmy spędzać czas inteligentnie i w pozytywny sposób.

Niech zdrowie i szczęście będą wszędzie.

Z tej okazji modlę się za całe stworzenie i za was wszystkich.

Kłaniam się wam wszystkim.

Przesyłam Wam moją miłość z głębi serca.

Z miłością,
Prajnanananda