Paramahamsa Hariharananda

urzeczywistniony Mistrz Kriya Yoga, urodził się jako Rabindranath Bhattacharya, 27 maja 1907 r. w bogatej rodzinie, w małej wiosce Habibpur w Nadia, w Bengalu, w Indiach, w miejscu narodzin Chaitanya Mahaprabhu. Jego ojcem był Bramin Haripada Bhattacharya, a matką niezwykle pobożna, hojna i kochająca Nabin Kali Devi. Syn Rabi, tak jak przepowiadał jego ojciec, miał lśnić i błyszczeć jak słońce, oświetlając ciemność niewiedzy świata (Rabi znaczy „słońce”). Rabi był bardzo uduchowiony i kulturalny, oddany i wnikliwy, i biegły we wszystkich pismach. Słuchając swego ojca, już jako czterolatek nauczył się w sanskrycie zawiłych, misternych mantr, pieśni i modlitw. Ta zdolność zapamiętywania w tak wczesnym wieku, ujawniała jego niezwykłą i cudowną mądrość. Pod kierunkiem swego ojca, bardzo szybko opanował astrologię wedyjską, astronomię i chiromancję. Gdy Rabi miał dwanaście lat, znany urzeczywistniony sadhaka Shri Bijoy Krishna Chattopadhyay, zainicjował go w Jnana Yoga, a później zainspirował go do spotkania się z Jnanavatar Shriyukteshwar.

1932 był rokiem o historycznym znaczeniu. Rabinarayan spotkał się ze Swami Shriyukteshwarji w ashramie w Serampore i został zainicjowany w Kriya Yoga. Swami Shriyukteshwarji nauczył go kosmicznej astrologii i uprosił go aby zamieszkał i pokierował słynnym Karar Ashramem w Puri, w stanie Orissa. W łaskawym towarzystwie Swami Shriyukteshwarji przeszedł przez kolejne etapy pierwszego stopnia Kriya Yoga. Następnie otrzymał drugi stopień Kriya Yoga od Paramahamsa Yogananda, po tym jak był świadkiem samadhi Yoganandy (było to w 1935 roku kiedy Yogananda przejechał z USA do Indii).

Dwa lata po mahasamadhi Swami Shriyukteshwarji w 1938, Rabinarayan zamieszkał w wynajętym domu na wybrzeżu w Puri. Wiele osób twierdziło, że widziało ciało fizyczne Swami Shriyukteshwarji po jego odejściu z tego świata. Zanim Rabinarayan przeniósł się do Puri, poprosił swego przyjaciela aby ten znalazł mu tam dom do wynajęcia. Jego przyjaciel później zdał sobie sprawę, że ten stary mnich, który wskazał mu konkretny dom do wynajęcia w pobliżu morza, gdzie Rabinarayan mieszkał przez pewien czas, to był sam Swami Shriyukteshwarji. Później, Swami Shriyukteshwarji poinstruował Rabinarayan by odtąd mieszkał w Karar Ashramie. Począwszy od tego dnia, mieszkał on w ashramie jako Brahmaczari Rabinarayan, prowadząc ascetyczne życie, spełniając w ten sposób wielkie życzenie Swami Shriyukteshwarji.

W roku 1940, Brahmaczari Rabinarajan opanował kechari, bhramari i shambhavi.. W tym czasie, wokół jego ciała zaczął promieniować blask ponadnaturalnego boskiego światła, wywołując niewymowny zachwyt i duchowe uniesienie u wielu osób. W latach 1940 i 1941, nauczył się trzeciego poziomu Kriya Yoga od Swami Satyananda Giri a w latach 1943 – 1945, otrzymał ostatnie wyższe inicjacje Kriya Yoga od Shrimat Bhupendranath Sanyal, urzeczywistnionego ucznia Lahiri Mahasaya. W 1944, pewien tajemniczy, anonimowy jogin nauczył go wielu tajników medytacji i życia duchowego. W latach 1946 – 1948, uzyskał różne stadia samadhi, włącznie z nirvikalpa samadhi.

W efekcie prowadzenia rygorystycznej duchowej praktyki szczerej medytacji i pozostawania w milczeniu przez wiele lat, w 1929 roku Mahavatar Babaji Maharaj zaszczycił go dwoma bardzo cennymi wizytami w Karar Ashramie, obsypując go błogosławieństwami i przepowiadając mu, że jego misją będzie szerzenie Kriya Yoga na Wschodzie i Zachodzie. On sam później pojechał do słynnego Ranikhet w Himalajach, by odwiedzić Babaji Maharaj, ale usłyszał jedynie głos Babaji Maharaj polecający mu nauczanie Kriya Yoga na całym świecie.

W roku 1950, został mianowany przez Paramahamsa Yogananda na acharya Karar Ashramu. Od tego dnia, niestrudzenie pracował na rzecz rozwoju duchowego uczniów, którzy weszli na duchową ścieżkę. Świadom jego duchowych osiągnięć, w roku 1951 Paramahamsa Yogananda upoważnił Brahmachari Rabinarayan do inicjowania szczerze poszukujących w ścieżkę Kriya Yoga. W ten sposób rozpoczął on swą długą pracę misyjną, która objęła całą długość i szerokość jego ukochanych Indii. Został on również pobłogosławiony najwyższym duchowym osiągnięciem, uzyskaniem stadium paramahamsa.

27 września 1958, Bogini Matka Kali, jego opiekuńcza bogini, ukazała się przed nim w całej swej okazałości, światłości i promiennego blasku, polecając mu nieprzerwanie pracować na rzecz duchowego podniesienia świata, zapewniając o swych błogosławieństwach dla jego pracy w nauczaniu Kriya Yoga.

W dniu pięćdziesiątych drugich urodzin, 27 maja 1959, został zainicjowany na sannjasę przez światowej sławy sannyasi Jagadguru Bharati Krishna, Shankaracharya od Gobardhana Peetha w Puri. Porzucając swoje poprzednie imię Brahmaczari Rabinarajan, stał się Swami Hariharananda Giri. Później koronowany został na sadhu sabhapati (prezesa) Karar Ashramu pośród głośnego aplauzu i aprobaty wielu sadhaków, sadhu i Shankaracharya. Jego życie duchowe ilustruje syntezę praktyk karma, jnana i bhakti.

Aby nadal utrzymać i rozprzestrzeniać na Zachodzie jasno płonące światło Kriya Yoga, zainicjowane przez Paramahamsa
Yogananda, Paramahamsa Hariharananda – czule nazywany przez swoje duchowe dzieci „Baba” – w 1974 roku po raz
pierwszy wyjeżdża do Szwajcarii i od tamtej pory rozsiewał wiedzę o Kriya Yoga po całym świecie. Otworzył ośrodki
Kriya Yoga w Europie, Indiach, Północnej i Południowej Ameryce, Australii i Nowej Zelandii. Wchodzenie w nirvikalpa
samadhi w dowolnej chwili, kiedy tylko chciał, było rzadką oznaką sadhany (praktyki duchowej) Paramahamsa
Hariharananda.

Wysoko wykształcony i biegły w wielu językach, Paramahamsa Hariharananda do mistrzostwa poznał pisma takie jak
Biblia, Tora, Koran, teksty Buddyjskie, Wedy, Upaniszady, Tantrę, Joga Patanjali Yoga Sutra, Sankar Darshan, Brahma
Sutra, i wiele innych. Rozjaśnił ich znaczenie pisząc boskie interpretacje w nowy, metaforyczny sposób. Jego twórczość
reprezentują ” Kriya Yoga: Naukowy Proces Kultury Duszy”, „Bhagavad Gita w Świetle Kriya Yoga: Rzadkie Metaforyczne
Wyjaśnienie Urzeczywistnienia Boskiego” i wiele innych publikacji. Za integrację tak wielu starożytnych pism z Kriya
Yoga, był wielokrotnie doceniany przez znawców pism z całego świata jako vishwa guru (nauczyciel wszystkich istot).

Ludzie wszelkich ras i zawodów, od rolników do nauczycieli, naukowców, ministrów, mężów stanu, służb cywilnych,
lekarzy, inżynierów, profesorów, prawników, sędziów, muzyków, piosenkarzy i artystów mieli przywilej stać się jego
uczniami i podążać tą szlachetna ścieżką.

Po roku 1990 Paramahamsa Hariharananda przebywał już głównie na Zachodzie. Jego praca trwa nadal w centralach na trzech kontynentach: Tattendorf/Wiedeń w Austrii, Homestead na Florydzie, USA i Jagatpur w stanie Orissa, Indie.

Przeżył swe długie życie studiując, nauczając i wypełniając swą misję dzielenia się filozofią i techniką Kriya Yoga z ludźmi z całego świata, aż do chwili opuszczenia swego śmiertelnego ciała w Miami na Florydzie, USA, 3 grudnia 2002 r., o 18:48 czasu wschodniego, w wieku 95 lat. 10 grudnia jego ciało fizyczne opuściło ashram na Florydzie, kierując się w stronę odległych wybrzeży Matki Indii, aby spocząć ze swoimi przodkami. Rząd Orissy zdecydował o przyjęciu ciała Paramahamsa Hariharananda z najwyższymi honorami . Z uroczystymi, państwowymi honorami, jakimi Orissa nigdy wcześniej nie obdarzyła mnicha, Paramahamsa Hariharananda otrzymał bhu-samadhi w Hariharananda Gurukulam w Balighai w obecności tysięcy mnichów i wielbicieli.

Życie i nauki Paramahamsa Hariharananda były i są przykładem dla jego uczniów i dla jego duchowego następcy Paramahamsa Prajnanananda, który kontynuuje rozprzestrzenianie przekazu swego ukochanego Mistrza na cały świat. Dziedzictwo tego wielkiego Mistrza ciągle trwa w miłości i życiu jego uczniów.