Paramahamsa Hariharananda

Paramahamsa Hariharananda, urzeczywistniony Mistrz Kriya Yogi, urodził się jako Rabindranath Bhattacharya, 27 maja 1907 roku w małej wiosce Habibpur w Nadii w Bengalu w Indiach, w miejscu narodzin Chaitanya Mahaprabhu. Urodził się w zamożnej rodzinie, jego ojcem był bramin Haripada Bhattacharya, a matką niezwykle pobożna, chojna i kochająca Nabin Kali Devi. Dziecko Rabi będzie  lśnić i błyszczeć  jak słońce, oświetlając ciemność  niewiedzy świata – przepowiedział jego ojciec (Rabi oznacza „słońce”). Rabi był bardzo uduchowiony i wykształcony, oddany i wnikliwy oraz biegły we wszystkich pismach świętych. Jego bardzo wczesne zainteresowanie zawiłymi  mantrami, hymnami i modlitwami w sanskrycie, których nauczył się słuchając ojca już w wieku czterech lat, ujawniły jego niezwykłą wręcz pamięć, cudowną przenikliwość i mądrość. Pod kierunkiem ojca szybko opanował astrologię wedyjską, astronomię i chiromancję. Kiedy Rabi miał dwanaście lat, Shri Bijoy Krishna Chattopadhyay, znany urzeczywistniony sadhaka, inicjował go w jnana yogę, a później zainspirował go do spotkania ze Swamim Shriyukteshwarem.

Rok 1932 był rokiem przełomowym. Rabinarayan spotkał Swamiego Shriyukteshwaraji w ashramie Serampore i został inicjowany w Kriya Yogę. Swami Shriyukteshwarji nauczył go kosmicznej astrologii i uprosił go, aby zamieszkał i objął kierownictwo słynnego Ashramu Karar w Puri, w stanie Orissa.     W przepełnionym miłością towarzystwie Swamiego Shriyukteshwaraji  przeszedł wszystkie etapy pierwszej Kriya Yogi.  Po tym jak był świadkiem samadhi Yoganandy podczas jego wizyty w Indiach w 1935 roku, otrzymał od Yoganandyji  inicjację w drugi stopień  Kriya Yogi .

Dwa lata po mahasamadhi Swamiego Shriyukteshwaraji w 1938 roku, Rabinarayan mieszkał w Puri, w wynajętym w pobliżu wybrzeża domu. Wiele osób twierdziło, że widziało Swamiego Shriyukteshwaraji w jego ciele fizycznym już po jego odejściu z tego świata. Jeszcze zanim Rabinarayan przeprowadził się do Puri, polecił przyjacielowi znaleźć tam dom do wynajęcia. Dopiero później, jego przyjaciel zdał sobie sprawę, że stary mnich, który wskazał mu pewien dom nad morzem, w którym przez jakiś czas mieszkał Rabinarayan, w rzeczywistości był Swamim Shriyukteshwaremji. Później Swami Shriyukteshwarji  poprosił Rabinarayana, aby zamieszkał w Ashramie Karar. Od tego dnia Rabinarayan żył w ashramie jako Brahmachari, prowadząc ascetyczne życie, spełniając w ten sposób wielkie życzenie Swamiego Shriyukteshwarji.

W 1940 roku osiągnął mistrzostwo w  technikach kechari, bhramari i shambhavi. W tym czasie jego ciało świeciło nadprzyrodzonym boskim światłem, wywołując  u wielu niewypowiedziany strach i duchową ekstazę. W latach 1940 i 1941 nauczył się trzeciej Kiryi od Swamiego Satyanandy Giri.          W latach 1943-1945 ostatnie wyższe inicjacje w  Kriya otrzymał od Shrimat Bhupendranatha Sanyala, urzeczywistnionego uczenia Lahiri Mahashayi. W 1944 roku tajemniczy, anonimowy jogin nauczył go kilku zawiłości medytacji i życia duchowego. Od 1946 do 1948 osiągnął różne stany samadhi, w tym nirvikalpa samadhi.

Po wielu latach przestrzegania ścisłej duchowej praktyki, szczerej medytacji i zachowywania ciszy, w Ashramie Karar zaszczycił go dwiema od dawna wyczekiwanymi  wizytami  Mahavatar Babaji Maharaj, obsypując go błogosławieństwami i prorokując, że jego misją będzie szerzenie Kriya Yogi na Wschodzie i Zachodzie. Później Rabinarayan udał się do słynnego Ranikhet w Himalajach, aby odwiedzić Babaji Maharaja, ale usłyszał tylko głos Babajiego, który poinstruował go, by szerzył Kriya Yogę na całym świecie.

W 1950 roku został mianowany przez Paramahamsę Yoganandę acharyą  Ashramu Karar. Od tego dnia niestrudzenie pracował nad duchowym postępem uczniów na duchowej ścieżce. Świadom jego duchowych osiągnięć, w 1951 Paramahamsa Yogananda upoważnił Brahmachariego Rabinarayana do inicjowania szczerych poszukiwaczy w Kriya Yogę. W ten sposób rozpoczął swoją długą pracę misyjną, która prowadziła wzdłuż i wszerz jego ukochanych Indii. Został również pobłogosławiony najwyższym duchowym osiągnięciem, stanem paramahamsy.

27 września 1958 roku, Bogini Matka Kali, jego przewodnie bóstwo, pojawiła się przed nim z całym blaskiem światła i promiennego splendoru, instruując go, aby nieustannie pracował nad duchowym rozwojem świata, zapewniając go o swoich błogosławieństwach dla jego pracy w nauczaniu Kriya Yogi.

W swoje pięćdziesiąte drugie urodziny, 27 maja 1959 roku, został inicjowany w sannyasę przez światowej sławy sannyasina Jagadguru Bharati Krishna, Shankaracharyę z Gobardhana Peetha w Puri. Porzucając swoje poprzednie imię Brahmachari Rabinarayan, stał się Swamim Hariharanandą Giri.

Później został mianowany na sadhu sabhapati (prezydenta) Ashramu Karar pośród głośnego aplauzu i aprobaty wielu sadhaków, sadhu i Shankaracharyi. Jego duchowe życie pokazuje syntezę praktyk karmy, jnany i bhakti.

Aby podtrzymać płonące światło Kriya Yogi, rozpalone przez Paramahamsę Yoganandę i aby szerzyć przesłanie Kriya Yogi na całym Zachodzie, Paramahamsa Hariharananda (który dla swoich duchowych dzieci stał się znany jako „Baba”, ojciec) w 1974 roku udał się po raz pierwszy w podróż do Szwajcarii. Od tego czasu szerzył przesłanie Kriya Yogi na całym świecie i założył ośrodki Kriya Yogi w Europie, Indiach oraz Ameryce Północnej i Południowej. Osiągnięcie nirvikalpa samadhi, było rzadkim znakiem rozpoznawczym sadhany Paramahamsy Hariharanandy.

Wysoce wykształcony i biegły w wielu językach, Paramahamsa Hariharananda opanował wiele pism religijnych, takich jak Biblia, Tora, Koran, teksty buddyjskie, Wedy, Upaniszady, Tantra, Yoga Sutry Patanjaliego, Sankar Darshan, Brahma Sutra i inne. Odkrył  ich znaczenie, dostarczając boskich interpretacji w nowy, metaforyczny sposób. Jego pisma obejmują Kriya Yogę: Naukowy Proces Doskonalenia Duszy, Bhagawadgita w Świetle Kriya Yogi: Rzadkie Metaforyczne Wyjaśnienie Urzeczywistnienia Boga i wiele innych publikacji. Za zintegrowanie tak wielu pism świętych z Kriya Yogą, zdobył wysokie uznanie na całym świecie jako guru vishwa.

Ludzie ze wszystkich środowisk, od rolników po pedagogów, naukowców, ministrów, mężów stanu, urzędników państwowych, lekarzy, inżynierów, profesorów, prawników, sędziów, muzyków, śpiewaków i artystów, mieli przywilej stać się jego uczniami i podążać jego szlachetną ścieżką.

Po 1990 roku Paramahamsa Hariharananda przebywał intensywnie na Zachodzie, a obecnie jego praca jest kontynuowana z centrali na trzech kontynentach: w Wiedniu w Austrii, Miami w USA i Jagatpur  w Orisie w Indiach.

Swoje długie życie spędził  studiując, nauczając i wypełniając swoją misję dzielenia się filozofią i techniką Kriya Yogi z ludźmi z całego świata, aż do opuszczenia swojego śmiertelnego ciała w Miami na Florydzie w USA, 3 grudnia 2002 r. o godzinie 18.48 lokalnego czasu, w wieku 95 lat. Następnie 10 grudnia jego fizyczne ciało opuściło ashram na Florydzie, kierując się do domu, do odległych wybrzeży Matki Indii, aby spocząć w kraju jego przodków. Rząd Orisy postanowił przyznać państwowe honory Paramahamsie Hariharanandzieji  po przybyciu jego szczątków. Z uroczystymi państwowymi honorami, jakimi Orisa nigdy wcześniej nie obdarzyła mnicha, Paramahamsa Hariharananda otrzymał bhu-samadhi w Hariharananda Gurukulum w Balighai w obecności tysięcy mnichów i wielbicieli.

Życie i nauki Paramahamsy Hariharanandy były przykładem dla jego uczniów i jego godnego następcy, Paramahamsy Prajnananandy, który nadal rozpowszechnia swoje pełne miłości przesłanie na całym świecie. Spuścizna tego wielkiego nauczyciela żyje dzięki miłości i życiu jego uczniów.