Sztuka Kriya Yogi Szczery poszukiwacz duchowy, który podąża ścieżką Kriya Yogi z miłością, oddaniem i chęcią wzrostu duchowego może osiągnąć urzeczywistnienie – nawet wciągu jednego życia. Ta potężna joga jest manifestacją wielu ścieżek jogi odpisanych w Bhagavad Gicie, ale głównie wywodzi się z:

  •  Karma Jogi – nieprzywiązywania się do owoców swoich działań w świecie zewnętrznym i, co ważniejsze, wewnętrznym (aktywności umysłu)
  • Jnana Jogi – zdyscyplinowany intelekt zdobywa duchową wiedzę i ta mądrość tworzy wolność poprzez nieprzywiązanie do owocami swoich działań
  • Bhatki Jogi – bezwarunkowa miłość jest obudzona poprzez wdzięczność i radość wypływającą z bycia jednością z całym stworzeniem, które jest świadomością kosmiczną.

Prosta, nie związana z żadną religią technika Kriya Yoga nie jest związana z żadną religią. Jej prosta technika nie sprawia trudności, nie wymaga wyrzeczeń i jest odpowiednia zarówno dla osób prowadzących gospodarstwo domowe, jak i mnichów. Czerpiąc z zasad Karma Jogi, Kriya Yoga uczy, że wszystkie czynności, kri, są wykonywane przez duszę, ya. Ciągła uważność mocy duszy może zamienić wszystkie aktywności w uwielbienie. Świadomość, że dusza wdycha każdy oddech prowadzi do kontroli umysłu i wyzwolenia.

Naukowy Proces Kultury Duchowej i Królewska Ścieżka prowadząca do Urzeczywistnienia Technika Kriya Yoga podkreśla powiązanie pomiędzy oddechem i umysłem. Oddech wpływa na umysł i odwrotnie. Wzajemne powiązanie ujawnia sekret kontroli umysłu: „Kontrola oddechu jest samo-kontrolą. Mistrzowskie opanowanie oddechu jest mistrzostwem nad sobą. Stan bez oddechu jest nieśmiertelnością”. Stan samadhi, bez oddechu, jest urzeczywistnieniem Absolutu.

Bezpośrednia transmisja od Nauczyciela do ucznia Kriya Yoga jest wspaniałą okazją, aby osiągnąć wyższe stany świadomości i zmienić swoje życie poprzez rozwój ciała, umysłu, intelektu i świadomości duszy. Jest ona szybką i prostą ścieżką. Techniki Kriya Yogi są przekazywane z mistrza na ucznia, z mistrza na kandydata oraz z nauczyciela na studenta. Nie ma pisemnego dokumentu, który zarejestrowałby kiedy starożytna tradycja Kriya Yogi się rozpoczęła. Ta duchowa technika była praktykowana przez świętych, proroków i mędrców od niepamiętnych czasów. Riszi („widzący”) Upaniszad, Shri Krishna w Bhagavad Gicie, Maharshi Patanjali w swoich Joga Sutrach oraz wielu innych mistrzów jogi praktykowało i nauczało tej starożytnej metody przez wieki. Kriya Yoga jest potężnym narzędziem przeznaczonym dla poszukiwaczy wywodzącyh się ze wszystkich religii w celu przyspieszenia rozwoju duchowego. Adi Shankara w Viveka Chudamani przedstawia trzy rzeczy, które są bardzo rzadkie na tym świecie: urodzenie w ciele człowieka, posiadanie pragnienia uwolnienia oraz posiadanie towarzystwa wielkiego duchowego zrealizowanego mistrza.

Początki techniki W czasach współczesnych, w 1861, nieuchwytny i tajemniczy mistrz, Mahavatar Babaji, na nowo zaprezentował starożytną technikę Kriya Yoga ludziom poprzez swojego zdolnego ucznia, Shri Shyamacharan Lahiriego, pobożnej osobie prowadzącej gospodarstwo domowe. Lahiri Mahasaya, jak go nazywano, miał wielu urzeczywistnionych uczniów. Czołowymi z nich byli Swami Shriyukteshwar Giri, który dobrze znał pisma zarówno wschodu, jak i zachodu, i który osiągnął najwyższy poziom urzeczywistnienia oraz Shrimat Bhupendranath Sanyal Mahasaya, jogin prowadzący gospodarstwo domowe najbardziej pamiętany za swoją metafizyczną interpretację Bhagavad Gity w świetle Kriya Yogi. Spośród wielu uczniów Swamiego Shriyukteshwara byli Paramahamsa Yogananda, autor Autobiografii Jogina oraz Swami Satyananda Giri, który był prezydentem Karar Ashram do roku 1971, który został założony przez Swamiego Shriyukteshwara w 1903. Paramahamsa Hariharananda, który był prezydentem Karar Ashram od 1971 oraz założonej przez siebie międzynarodowej organizacji Kriya Yogi, był również bezpośrednim uczniem Swamiego Shriyukteshwara. Zarówno Paramahamsa Yogananda jak i Paramahamsa Hariharananda byli urzeczywistnieni i przysłużyli się w rozpowszechnieniu nauk Kriya Yoia na całym świecie. Do czasu swojej śmierci, 3 grudnia 2002 roku, w wieku 95 lat (1907-2002), Paramahamsa Hariharananda doglądał rozwój duchowy każdego studenta. Był czule nazywany „Baba” przez tysiące uczniów i studentów z całego świata. Jego boska miłość i współczucie pozostają niedoścignione. Dziś, Paramahamsa Prajnanananda, urzeczywistniony uczeń i następca Paramahamsy Hariharanandy, podróżuje po świecie jako potężny mistrz duchowy, kochający nauczyciel, płodny autor i mówca. Pod jego miłującym przewodnictwem międzynarodowe organizacje Kriya Yogi, wspierane przez mnichów, nauczycieli oraz wielbicieli wciąż się rozwijają.

Jak rozpocząć W ashramach i centrach Kriya Yogi ulokowanych na całym świecie, kierowane medytacje są otwarte dla wszystkich inicjowanych przez autoryzowanych nauczycieli. Programy wprowadzające oraz inicjacje są regularnie organizowane. Jesteśmy szczęśliwi z możliwości pomocy Ci w jakikolwiek sposób w Twojej praktyce Kriya Yogi. Po więcej informacji na temat Kriya Yogi sięgnij po listę ashramów lub centrów ulokowanych najbliżej Ciebie i skontaktuj się ze wskazanymi osobami bezpośrednio.