Dzień Matki

Maj 2021

Kochające i boskie dusze,
niech najlepsze błogosławieństwa Boga i Mistrzów będą z wami wszystkimi.
Korzystając z okazji, modlę się za Was i przesyłam najlepsze życzenia z okazji Dnia Matki,
który będzie obchodzony 9 maja 2021 roku.
Tworzenie wymaga matki. Natura nazywana jest „Matką Naturą”. Ziemia nazywana jest
„Matką Ziemią”. Rzeki są również nazywane „matkami”. Matka jest zarówno symbolem, jak
i realnym bytem, a matka jest niczym innym, jak obecnością boskości w ludzkości. Nie ma
nic bez matki.
W sanskrycie jest wiele słów oznaczających „matkę”, a najpopularniejszym słowem jest
ma lub mata. Słowo ma to jednocześnie czasownik i rzeczownik. Jako czasownik ma
oznacza „mierzyć”, „utrzymywać”, „podnosić”, „wyznaczać”, „pokazywać”, „przedstawiać” i
„brzmieć”. Te znaczenia pokazują nam czym jest rola matki. Matka nosiła
nas w swoim łonie i opiekowała się nami, czyniąc nas jej integralną częścią. Po urodzeniu,
chociaż wydawaliśmy się oddzieleni od niej, jej miłość i troska podtrzymywały
zjednoczenie i początkowo wyrosłyśmy na jej mleku. Wprowadziła język do naszych ust,
dlatego nasz pierwszy język nazywamy „językiem ojczystym”( w angielskim "mother
tongue" – język matki).
Jeśli przyjrzymy się naturze, zaczynając od ptaków, zwierząt i ludzi, możemy dostrzec
wyjątkową i niezrównaną rolę matki. Dziecko czuje się dobrze i pewnie ze swoją mamą.
Matka jest naturalną twierdzą. Dziecko śpi spokojnie na jej kolanach lub w jej ramionach.
Jako rzeczownik w sanskrycie słowo ma posiada wiele znaczeń, takich jak „matka”, „bogini
dobrobytu”, „piękno”, „wiedza" i przeczenie „nie”. Jeśli spojrzymy na nasze życie i nasze
piękno, widzimy, że są one odziedziczone po naszych rodzicach. Matka zawsze jest
naturalną inspiracją. Z powodu bliskiej więzi z matką od poczęcia, dziecko jest
motywowane do nauki i dążenia do sukcesu. Bogini dobrobytu, Matka Lakszmi, jest
również ma. Matka jest dobrą nauczycielką. Kiedy ma jest przeczeniem, matka wiele razy
mówi „nie” dyscyplinując swoje dziecko.
Matka przez cały czas jest dobrą przyjaciółką.
To takie miłe, że obchodzimy Dzień Matki nie formalnie, ale z właściwym zrozumieniem
wielkości matki. Wedy mówią: matru devo bhava, pitru devo bhave, aczarya devo bhava,
atithi devo bhava. „Kochaj matkę jako boską. Kochaj ojca jako boskiego. Kochaj
nauczyciela (aczarję) jako boskiego. Kochaj gościa jako boskiego ”.

W tej mantrze matka jest wymieniona jako pierwsza, co pokazuje jej pierwszeństwo i
znaczenie. To jest czas, aby kochać matkę i służyć jej. W kulturze wedyjskiej wszystkie
kobiety są szanowane jako przejaw Boskiej Matki. Szanujmy je i wnieśmy nowe światło do
ludzkiej cywilizacji.
Na tym nasza odpowiedzialność się nie kończy. Powinniśmy poświęcić nasz czas, talenty i
finanse, aby służyć Matce Naturze na wszystkie możliwe sposoby.
W ten Dzień Matki ofiarowuję moją miłość, oddanie i modlitewne pokłony wszystkim
matkom w stworzeniu we wszystkich imionach i we wszystkich formach. Szukam ich
błogosławieństwa nie tylko dla siebie, ale także dla całego stworzenia. Kłaniam się wam
wszystkim.
Z miłością,
Prajnanananda