Diwali, Święto Światła

04 listopada 2021

Kochające i boskie dusze,

niech najwspanialsze błogosławieństwa Boga i mistrzów spłyną na was wszystkich. Korzystam z okazji, aby modlić się za was i przesyłam najlepsze życzenia z okazji Diwali, Święta Światła, które będzie obchodzone w tym roku 4 listopada.

Diwali to dzień nowiu księżyca w miesiącu Margashirsha (październik-listopad). Diwali lub Deepavali (Święto Światła)- w zimną jesienną noc, kiedy na niebie nie ma księżyca i odbywa się taniec ciemności, zapalamy lampy, aby świętować. Światło to życie. Światło to miłość. Światło to wiedza. Światło to ciepło. Światło jest
niebiańskie, podczas gdy ciemność jest określana jako piekielna. Domy zamożnych są zawsze pełne światła i iluminacji.

Dwa dni przed Świętem Światła obchodzone są urodziny Dhanvantari, niebiańskiego lekarza, którego wkładem jest ajurweda. Jego narodziny wszędzie symbolizują zdrowie i szczęście. Dzień przed Diwali to dzień, w którym zmarł aszura o imieniu Naraka (piekło). Pan Kryszna spowodował jego upadek. Cechy aszuryczne tworzą piekło w życiu.
Kiedy żyjemy życiem światła, wiedzy i miłości, wtedy pokój, harmonia i boskość będą kwitnąć.

W dniu czternastego księżyca Naraka został pokonany. W dzień nowiu księżyca jest Diwali, obchodzone na cześć Pana Kryszny, który wyeliminował Narakę (piekło) i uwolnił szesnaście tysięcy sto młodych księżniczek, które zostały porwane i przetrzymywane w niewoli.

Jeśli chcemy usunąć piekło i wrogość z naszego życia, musimy wzmocnić naszą miłość do Pana. To niszczy nasze wady. Ciemność to piekło, a światło jest niebiańskie. Znamy nasze wady i nasze słabości i musimy je pokonać siłą naszej cnoty i boskości.

W ten szczególny dzień Diwali modlę się do Pana, aby dał nam siłę do zniszczenia naszych wewnętrznych wad i zła społecznego. Modlę się, abyśmy sprostali wyzwaniu bycia indywidualnie boskimi i zbiorowo pięknym.

Z miłością,
Prajnanananda