Mahasamadhi Gurudewy 03.12.2014

Kochająca i Boska Duszo,
Niech Bóg i mistrzowie błogosławią was wszystkich. Korzystam z okazji 12 rocznicy mahasamadhi naszego ukochanego Gurudewy, aby się za was pomodlić. Jest zadziwiające, że minęło już tyle czasu. Jego obecność i miłość są wciąż żywe w umysłach i sercach niezliczonej liczby osób. Jego skromny sposób nauczania i praktyczne wskazówki wciąż rozbrzmiewają wewnątrz. Zawsze mówił o wewnętrznej transformacji.
Mówił, że nasz duchowy postęp może być łatwo zmierzony poprzez naszą naturę oraz zachowanie. Nie jesteśmy tylko „zwierzętami towarzyskimi”, lecz również istotami duchowymi. Mamy podobne Bogu możliwości osiągnięcia boskich właściwości. Możemy zmienić nasze życie, możemy mieć pozytywny wpływ na innych. Aby to osiągnąć musimy zmienić nasze nastawienie i poglądy. Zawsze oczekujemy miłości od innych, lecz ile miłości i troski o innych emanuje z naszych serc poprzez nasze czyny? Gurudew mówił, że jeżeli chcemy dowiedzieć się jakim rodzajem osoby jesteśmy, powinniśmy zapytać się naszych krytyków i wrogów; oni powiedzą kim jesteśmy. Pozujemy na miłych ludzi, lecz nasze wewnętrzne i zewnętrzne życie, umysł, myśli, słowa, ekspresja i uczynki muszą być całkowicie zintegrowane z miłością i współczuciem.
Gurudew mówił, że łatwo jest zdobyć innych, jeżeli posiedliśmy umiejętność zdobycia samych siebie. To implikuje, że musimy pokonać nasze emocje, złość, ocenianie i krytykowanie innych. Zawsze cytował werset w sanskrycie radzący, aby pielęgnować cnoty:

kshamaya dayaya premna sunritenarjavena ca
vashi kritya jagat sarvam vinayena ca sevaya

„Z przebaczeniem, współczuciem lub dobrocią, miłością, słodyczą, troską i czułymi słowami, pokorą i służbą można zdobyć cały świat”.
Gurudew przybył na Zachód dokładnie cztery dekady temu, w wieku 67 lat. Jego miłość i współczucie zmieniły życie wielu. Był wzorowym przykładem. Wszystkie właściwości z powyższego wersetu manifestował w swoim codziennym zachowaniu. Ci, którzy żyli z nim są tego dobrze świadomi.
Czas płynie. Przyszliśmy i nie będziemy tu wiecznie. Musimy rozważyć jak zamierzamy odejść. Musimy dołożyć wszelkich starań, aby wypełnić wizję Gurudewy.
W tym szczególnym dniu, kiedy myślimy o Gurudewie, wspominamy go i jego nauki, powinniśmy być bardziej zdeterminowani, aby zmienić swoje życie, nasączając siebie miłością, dobrocią, współczuciem i przebaczeniem. Nie powinniśmy być skąpi w słowa pełne miłości i słodyczy.
Wyraźmy swoją miłość do Gurudewy poniższymi słowami:

„O, ukochany Baba,
Mieszkasz w naszych sercach i mówisz poprzez nasze czyny.
Śpiewasz poprzez naszą mowę i kierujesz naszymi decyzjami.
Chodzisz naszymi stopami i służysz naszymi rękoma.
Oddychasz naszymi nosami i medytujesz poprzez nasze życie”.

W tym szczególnym dniu modlę się do Boga i mistrzów, aby was pobłogosławili, aby wasze życie spełniło najwyższe standardy i abyście byli dobrym instrumentem Łaski.
Z miłością,
Prajnanananda