Swami Shuddhananda Giri

swami2-dPochodzący ze stanu Orissa, młody dynamiczny mnich, uczeń Paramahamsy Hariharanandy, złożył śluby zakonne w wieku dwudziestu kilku lat. Dawniej inżynier z zawodu, od wczesnego dzieciństwa przejawiał intensywne pragnienie duchowej wiedzy, studiował również w tym celu święte pisma wielu religii.Obecnie jest sekretarzem w organizacji charytatywnej Prajnana Mission. Służy pomocą w działaniach organizacji na terenie ashramów w Cuttack i Balighai. Zarządza również Yuktaszramem, przepiękną pustelną w Bhisindipur w Bengalu, często podróżował do Europy, Stanów Zjednoczonych oraz Ameryki Południowej, prowadząc tam programy Kriya Yoga.  Obecnie nie podróżuje.