Mahavatar Babaji Maharaj

Mahavatar Babaji Maharaj jest jednocześnie ponadczasowy i wiecznie młody. Czasami jest bez formy, podczas gdy w innym czasie pojawia się przed swoimi uczniami w jakiejkolwiek zechce formie aby wyzwolić ludzkość z jej ziemskich więzów. 

Uwielbienia kierowanego pod różnymi imionami, takimi jak Mahamuni, Tryambaka Baba, Shiva Baba i Badua Baba.

Babaji Maharaj nie można opisać z całą pewnością historyczną lub biblijną. Jego prace są boskie, owiane tajemnicą, która umyka dokładnemu szczegółowi. Czasowi nie udało się ujawnić faktów o jego narodzinach, tożsamości i życiu. Pierwotny, mahakal i nieśmiertelny nie pozostaje w niewoli granic czasu i przestrzeni. Wśród wszystkich świętych i mędrców on jest  najwyższy i niezrównany. Przybiera pełną współczucia, piękną, świetlistą postać  aby umożliwić doświadczenie nowego życia zdezorientowanym, rozpaczającym, zatrwożonym, przygnębionym i wątpiącym ludziom, pokazując im szeroką drogę do urzeczywistnienia Boga.  Babaji Maharaj pozostaje pogrążony w głębokiej medytacji w gęstych lasach, jaskiniach i ośnieżonych szczytach Himalajów, jednocześnie utrzymując uważne spojrzenie na żarliwych poszukiwaczach na ich drodze do Ostatecznego. Jego boska gra cudownego pojawiania się i znikania, jak opowiadano przez jego uczniów Lahiri Mahasaya, Swami Pranavananda, Swami Shriyukteshwar, Hamsa Swami Kevalananda. Paramahamsa Yogananda i Paramahamsa Hariharananda, jest jego wyjątkowym sposobem kierowania uczniów drogą nadchodzącego szybkiego boskiego wyzwolenia. 

Jest świetlane wyjaśnienie tego jak wspierał Lahiri Mahasaya od niemowlęctwa do wzniesienia go do boskości, jak ptak chroniący pod opiekuńczymi skrzydłami swoje potomstwo. Zainicjował Lahiri Mahasaya w wyzwalające i święte techniki Kriya Yoga. Przez nieograniczoną boską moc Mahawatara Babadżiego, Lahiri Mahasaja wszedł na najgłębszy poziom urzeczywistnienia Boga, stan Nirvikalpa samadi. Przekraczając kolejne etapy samowiedzy, pozostał zakotwiczony przez siedem dni w nieśmiertelnym królestwie Brahma Loka.

Współczujący Babaji Maharaj polecił mu wrócić do świata i wypełniać ziemskie obowiązki jako idealny jogin – głowa rodziny, oświetlając drogę wyzwolenia zarówno dla zwykłych ludzi i sannjasinów którzy żarliwie poszukiwali urzeczywistnienia Boga. W ten sposób Babaji Maharaj nauczał, że wyzwolenie nie jest już monopolem nielicznych wybranych sannjasinów i że zwykli ludzie mogą osiągnąć boskość bez porzucania swoich obowiązków. Poprzez poszukiwanie duszy w każdym momencie podczas wszystkich czynności, możemy osiągnąć urzeczywistnienie Boga.

Babaji Maharaj testował głębię miłości i determinacji amerykańskiego wielbiciela, który poszukiwał go w niedostępnych skałach Himalajów. Gdy ujrzał Babaji Maharaj, jego twarz promieniała z radości, a łzy spływały mu po twarzy. Wielbiciel prosił Babadżiego Maharadża o zaakceptowanie go jako swojego ucznia. Gdy Babaji Maharaj surowo odmówił, amerykański wielbiciel nagle skoczył z klifuw skalną przepaść. Babaji Maharaj polecił swym uczniom, aby zebrać zwłoki ze skalnego zbocza. Z boskim dotykiem Babaji Maharaj, amerykański wielbiciel wrócił do życia i został mu przyznany rzadki przywilej bycia uczniem Babaji Maharaj. Podobnie jak reżyser, który pozostaje w tle instruując aktorów, Shri Babaji Maharaj dogląda ziemską scenę, pojawiając siębardzo rzadko. Na Kumbha Mela, zwrócił się do Priyanath (Swami Shriyukteshwar)), drogiego i bliskiego ucznia Lahiri Mahasaji, jako „swamidżi”, ku zupełnemu zaskoczeniu Priyanath. Polecił Priyanath napisać książkę łączącą istotę metafizyki indyjskiej z metafizyką Zachodu, obiecując spotkać się z nim w dzień ukończenia pracy. Wierny swemu słowu, Babaji Maharaj odwiedził go w dniu gdy przydzielona praca została zakończona, wtedy gdy Priyanath zakończył swoją kąpiel w Gangesie w Shri Rampur. Lahiri Mahasaya, Babaji Maharaj, i jego siostra Mataji, pojawili się w rozbłysku światła w kąpielisku Dasahwamedha przed Ramgopalem, który został poinformowany żeby tam przyjść przez swojego guru, Lahiri Mahasaya. Kiedy Babaji Maharaj, pragnął porzucić swoje ciało, jego siostra Mataji powiedziała: „Tak jak nie ma różnicy między schronieniem w  Brahma a nieśmiertelną formą, obiecaj przede mną, że nigdy nie wyrzekniesz się formy ciała, dla wyzwolenia całego rodzaju ludzkiego”. Słuchając jej modlitwy, jako znak wielkiego współczucia obiecał, że tak będzie. Święta majestatyczność Babaji Maharaj i kosmiczne wprowadzanie w życie jego snu są nieskończone. Wędruje on zawsze w niezmierzonej eterycznej kanwie boskości, przekraczając ograniczenia światowychpodziałów takich jak kasty, klasy, religie, kultury, historia i geografia. Przyniósł posłanie o Kriya Yoga na Zachód poprzez Paramahamsa Yogananda i Paramahamsa Hariharananda. Zostało ono wniesione pod jego kierunkiem w bliskim kontakcie ze Swamiji Shriyukteshwar dla duchowego oczyszczenia i służby. BabajiMaharaj pojawił się przed Paramahamsa Yogananda przed podróżą Yoganandjii na Zachód. Na żarliwą modlitwę Brahmachari Rabinarayan (Paramahamsa Hariharananda) o ujrzenie postaci Babaji Maharaj, łagodnie odpowiedział kiedy ukazał mu się w Puri w  Karar Ashram w 1949 roku. Zadowolony z wysokich osiągnięć duchowych Paramahamsy Hariharanandadżi, Babaji Maharaj zainspirował go do odwiedzenia Zachodu w celu propagowania Kriya Yoga.