Kriya Yoga w Polsce


Paramahamsa Prajanananda
i Peter Baba wyrazili życzenie utworzenia Stowarzyszenia Kriya Yoga Polska.

Głównym celem Stowarzyszenia jest szerzenie idei i wiedzy na temat Kriya Yoga poprzez organizację seminariów, warsztatów i grup medytacyjnych. Aktywnie wspieramy działalność międzynarodowej organizacji Kriya Yoga.