home_prajnananandaji1Kochająca i Boska Duszo,

Niechaj spłyną na Was wszystkich najwspanialsze błogosławieństwa Boga i mistrzów. Z okazji obchodów punya tithi (dzień mahasamadhi) modlę się za Was wszystkich. Minęło trzynaście lat. Czas upływa, nie czekając na nikogo. Gdy myślę o życiu Śri Gurudewy, na nowo robię obrachunek jego życia i jego osiągnięć. Jakże owocne było jego życie. Jakże był on oddany i zaangażowany w swoją misję. Czego się od niego nauczyliśmy?

Czas będzie po swojemu upływał, lecz my musimy się pilnować: Jakie są nasze zyski czy osiągnięcia? Minęło wiele lat od odejścia Gurudewy. Powinniśmy się zastanowić nad naszym życiem i postępowaniem.

Oto Sanskrycki wers, w pełni pasujący do życia Gurudewy, a niosący dla nas wszystkich wspaniałe przesłanie:

upakaro-paro-dharmah paro’rthah karma naipunyam
patre-danam parah kamah paro moksha vitrishnata

„Czynienie dobra wobec innych jest najlepsza dharmą ( obowiązkiem, bądź religią). Służenie innym jest prawdziwą umiejętnością, bądź taktyką w życiu. Chęć niesienia pomocy potrzebującym jest najlepszym pragnieniem. A wolność od pragnień jest wyzwoleniem”.

Oto kilka rzeczy, o których powinniśmy pamiętać i praktykować w codziennym życiu:
Żyj dla innych.
Kochaj wszystkich jako żywy przejaw boskości.
Zaangażuj się w działania charytatywne na rzecz potrzebujących.
Niechaj płomień wyzwolenia płonie nieustannie w twoim sercu.
Nieprzerwanie czuj, że jesteś wolną od zniewolenia duszą.

Oprócz robienia naszej osobistej sadhany, takiej jak pilne medytowanie, powinieneś również znaleźć trochę czasu na to, aby służyć innym z miłością i szacunkiem. Mistrzowie ciągle powtarzali: „Bądź dobry, czyń dobro i dostrzegaj dobro.”

Życie Śri Gurudewy było piękną integracją sadhany i sevy. Poświęcił on swoje życie całemu dziełu stworzenia. Jego miłość była wyjątkowa. Od czasu swojego dzieciństwa pomógł niezliczonym osobom. Jego wspaniałym źródłem inspiracji była jego kochająca i pełna współczucia matka.

W tym szczególnym dniu, wspominając naszego ukochanego Gurudewę, spróbujmy być pokorni, spróbujmy wzmocnić w swoim sercu współczucie i miłość, oraz spróbujmy szczerze służyć i kochać innych. Seva (bezinteresowna służba) oczyści umysł i pamięć oraz zmniejszy ego. Pomoże nam postąpić naprzód na ścieżce duchowego rozwoju. Żyjmy nie tylko dla siebie, ale również dla innych.

Z Miłością,
Prajnanananda